środa, 29 wrzesień 2021 10:14

II Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziemnego

Napisane przez Weronika Synak

W sobotę, 25 września, na kompleksie boisk Moje Boisko Orlik w Brusach odbył się II Młodzieżowy Turniej Tenisa Ziemnego. Zawodnicy rywalizowali z sobą w dwóch grupach. Mecze turniejowe rozegrano systemem „każdy z każdym". 

Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:

I - miejsce Laura Wera

II - miejsce Klaudiusz Goebel

III - miejsce Martyna Goebel

IV - miejsce Filip Orzech .

W imieniu burmistrza Brus Witolda Ossowskiego nagrody zwycięzcom wręczył zastępca burmistrza Krzysztof Gierszewski.

Turniej koordynował lokalny animator sportu Tomasz Ostrowski.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

wtorek, 28 wrzesień 2021 15:56

ORLEN z podwórka na bieżnię 2021 w Brusach!

Napisane przez Weronika Synak

plakat.png

zaproszenie.png

piątek, 24 wrzesień 2021 12:38

PLAC PRZY PIECU CHLEBOWYM W WIDNIE PIĘKNIEJE

Napisane przez Weronika Synak

Mieszkańcy sołectwa Rolbik zakasali rękawy i modernizują teren wokół pieca chlebowego w Widnie. Wszystko w ramach projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”, którego beneficjentem jest Gmina Brusy.

Zmodernizowana zostanie wiata stojąca przy piecu chlebowym w Widnie, płot ogradzający teren rekreacyjny i miejsce na ognisko. Pod wiatą staną nowe stoły i ławki. Całość dopełni nasadzenie zieleni.

Przedsięwzięcie będzie kosztować 18 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy pokryje pozyskane dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Pozostałe 8 tysięcy to środki z budżetu Gminy Brusy w ramach Funduszu Sołeckiego.

Projekt „Aktywne Sołectwo Pomorskie” ma na celu zaangażowanie mieszkańców danej miejscowości lub sołectwa w społeczne działanie na rzecz środowiska lokalnego. Mieszkańcy sołectwa Rolbik samodzielnie wykonują wszystkie prace modernizacyjne. Roboty trwają, zatem przyda się każda para rąk. Zapraszamy chętnych do pomocy. Szczegółowe informacje na temat realizacji przedsięwzięcia można uzyskać na Facebooku Sołectwa Rolbik oraz u pani sołtys Alicji Połczyńskiej.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

piątek, 24 wrzesień 2021 11:01

PIERWSZY ETAP BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ JUŻ WYKONANY

Napisane przez Weronika Synak

Zakończyły się prace związane z pierwszym etapem budowy kanalizacji deszczowej w Brusach. Pod powierzchnią ulicy Kalwaryjnej zbudowano kolektor, który docelowo będzie odprowadzał wody opadowe ze wschodniej części miasta do zbiorników retencyjnych. Podobne prace, lecz w innych częściach miejscowości, będą realizowane aż do roku 2023.

Gmina Brusy realizuje duży projekt związany z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. W tej chwili zarówno ścieki komunalne, jak i wody opadowe, płyną tymi samymi rurociągami. Są też miejsca, gdzie podczas obfitych opadów deszczu, woda nie ma gdzie odpłynąć, skutkiem czego są zalane ulice i posesje. Nowe rozwiązanie spowoduje, że nadmiar wody opadowej zostanie odprowadzony do zbiorników retencyjnych, a do oczyszczalni ścieków popłyną tylko nieczystości.

W ulicy Kalwaryjnej wszystkie roboty zostały już wykonane. - W sumie wybudowaliśmy ponad 500 metrów bieżących nowego kolektora sanitarnego oraz ponad kilometr nowego kolektora deszczowego. Została odtworzona nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni oraz nawierzchnia istniejących już chodników – mówi Witold Ossowski, burmistrz Brus.

Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Wartość zrealizowanego właśnie, pierwszego etapu - to kwota około 3,5 mln złotych, z czego 2,4 mln to dofinansowanie unijne.

Następne etapy będą realizowane w kolejnych latach. Prace obejmą wówczas rejon osiedla Kaszubskiego oraz osiedla Słowackiego. Jak zapewnia burmistrz Ossowski, dokumentacja na wykonanie zadania jest już gotowa. W tej chwili trwa przygotowywanie przetargów, które wyłonią wykonawców robót ziemnych.

Budowa kanalizacji deszczowej otwiera także możliwość budowy nowych lub przebudowy istniejących dróg. W ten sposób zwiększy się też szansa na remont ulicy Gdańskiej, głównego traktu wiodącego przez Brusy, będącego fragmentem drogi wojewódzkiej.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

RPO.jpg

Zadanie jest jedną z części projektu pn. „Odwodnienie miasta Brusy”,

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

piątek, 24 wrzesień 2021 11:01

KONKURS OFERT DLA PODMIOTÓW MEDYCZNYCH NA REALIZACJĘ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE

Napisane przez Weronika Synak

Burmistrz Brus zaprasza do składania ofert na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia.

Oferty można składać do 7 października br. bezpośrednio w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 7:00 – 15:00, wtorek – 8:00 – 16:00 lub przesłać oferty na adres korespondencyjny Urzędu, tj. 89-632 Brusy, ul. Na Zaborach 1 (liczy się data wpływu) z oznaczeniem podmiotu realizującego zadanie i dopiskiem: „KONKURS PROGRAM ZDROWOTNY 2021 – NIE OTWIERAĆ!”.

Plan działania realizacji programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65. roku życia:

1. Nabór uczestników.

2. Udzielanie porady na etapie podstawowym obejmującej:

- zarejestrowanie osoby z ustalonej grupy wiekowej, która zgłosi się do programu,

- edukację w zakresie prewencji grypy.

3. Przeprowadzenie procedury diagnostycznej obejmującej:

- przeprowadzenie wywiadu i zbadanie osoby,

- wykonanie szczepienia przeciwgrypowego (w tym zakup szczepionki).

4. Etap pogłębionej diagnostyki:

- w przypadku niezakwalifikowania się do programu osoby z określonej populacji, etap pogłębionej diagnostyki będzie odbywać się w ramach umowy, jaką realizator programu podpisał z NFZ,

- w przypadku wystąpienia reakcji poszczepiennych osoba objęta programem powinna zgłosić się do lekarza w celu konsultacji.

 

Realizacja zadania odbywać się będzie w ramach Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu” Gminy Brusy na lata 2020-2022.

 

Szczegółowe ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej>>>>>

piątek, 24 wrzesień 2021 11:00

BRUSY GOSPODARZEM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Napisane przez Weronika Synak

„Nawadnianie roślin w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” – to tytuł konferencji, która odbyła się w Brusach. Jej uczestnikami byli naukowcy nie tylko z Polski, ale także z Turcji, Węgier, a nawet z Rwandy.

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 doktorów i profesorów z najważniejszych uczelni i ośrodków rolniczo - przyrodniczych. Ich zadaniem było m.in. wypracowanie najlepszego pomysłu na to, jak poprawić gospodarkę wodami opadowymi w świetle rozwoju infrastruktury i zmian klimatycznych. Bory Tucholskie i Ziemia Zaborska jest doskonałym terenem doświadczalnym, w którym nowoczesne rozwiązania mogą mieć zastosowanie.

- Tutaj na tych terenach, głównie występują gleby lekkie i bardzo lekkie, gdzie te deficyty wody w czasie sezonu wegetacyjnego są bardzo duże. I tutaj te nasze systemy nawadniające o których my opowiadamy, implementujemy, spełniają swoją rolę - mówi prof. Roman Rolbiecki z Politechniki Bydgoskiej.

- My jako samorządy musimy zwrócić uwagę, realizując wiele przedsięwzięć inwestycyjnych na to, aby retencjonować wodę, aby jak najwięcej tej wody zatrzymywać na naszych obszarach – mówi Witold Ossowski, burmistrz Brus, a jednocześnie współorganizator sympozjum.

Jak dodaje, ważna jest także edukacja wśród mieszkańców. – Widzimy ile jest popełnianych błędów. Bardzo często denerwujemy się na to, gdy widać wypolbrukowane, wybetonowane podwórka. Woda spływa na nasze drogi, a na tych działkach po prostu woda nie pozostaje. Mieszkańcy sami robią sobie krzywdę. A wystarczy zagospodarować część działki, zrobić trawnik gdzie ta woda będzie wchłaniana – dodaje burmistrz.

Efektem konferencji jest publikacja naukowa. Uczestnicy sympozjum zapoznali się także z gminną infrastrukturą komunalną. Była to też okazja do poznania najważniejszych atrakcji turystycznych regionu. Zwiedzili m.in. nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brusach oraz Skansen Józefa Chełmowskiego wraz z położoną obok Chatą Kaszubską w Brusach – Jagliach.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

 

czwartek, 23 wrzesień 2021 14:36

DANUTA MISZCZYK AMBASADORKĄ KULTURY POMORZA

Napisane przez Weronika Synak

Pani Danuta Miszczyk, regionalistka z Czyczków, została wybrana Ambasadorką Kultury Pomorza.

Pani Danuta jest wyjątkową mieszkanką gminy Brusy. Doskonale zna obrzędy i obyczaje kultury Zaboraków - Krëbanów i kultywuje je w każdym swoim twórczym działaniu. Od lat prowadzi Teatr Obrzędu Ludowego "Zaboracy", muzykuje, śpiewa, tańczy i zna wiele kaszubskich gawęd. Najczęściej spotkać ją można w stroju kaszubskim, z tabaką w ręce lub grającą na akordeonie. Sztuki teatru „Zaboracy” w reżyserii pani Danuty mają niepowtarzalny charakter i znane są w całym regionie. Barwne postacie bawią widza, uczą rodzimych tradycji i języka, a także przenoszą w świat kultury południowych Kaszub. Z „Zaborakami” dowiedzieć się można m.in. jak to było na Kaszubach „W niedzëla", co robił „Tuwim na stacji Brusë”, jak wygląda „Świat według Józefa Chełmowskiego” i czym jest „Kaszubskie abecadło, co z woza spadło”. Pani Danuta to wyjątkowa osoba o wielkim sercu oddanym kaszubszczyźnie.

Projekt „Piękniejsza twarz Pomorza", w ramach którego zorganizowany został plebiscyt „Ambasadorki Kultury Pomorza”, jest skierowany do kobiet z wsi oraz małych miast i gmin do 50 tys. mieszkańców. Jego twórcy chcą pokazać sylwetki kobiet, które aktywnie działają na polu kultury ludowej i lokalnej. Chcą także zmotywować mieszkańców regionu do czynnego kultywowania miejscowych tradycji.

Organizatorem plebiscytu jest Fundacja Wiem i Umiem z wsparciem finansowym ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Wyniki plebiscytu ogłoszono 22 września br. podczas Konferencji etnopomorze 2021. Szczegóły>>>>>

Pani Danucie serdecznie gratulujemy zdobytego tytułu!

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

czwartek, 23 wrzesień 2021 13:55

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach zaprasza na kurs podstawowy MS Excel!

Napisane przez Weronika Synak

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach. Pierwsze spotkanie odbędzie się

29 września o godz. 16.00.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem telefonu 523983513 (w dni powszednie w godz. 7.00-15.00).

Liczba miejsc ograniczona.

191680917_275240241045276_4863765448703731648_n.png