Gmina Brusy włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i zachęca do udziału w różnorodnych akcjach z nim związanych. Wszystko na rzecz zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych oraz poprawy jakości życia.

ETZT rozpoczyna się w czwartek, 16 września, a kończy Europejskim Dniem bez Samochodu w środę, 22 września. Poprzez różne wydarzenia Gmina Brusy będzie zachęcać do użytkowania alternatywnych względem samochodu środków transportu. Ekologicznie możemy poruszać się np. na rowerze, hulajnodze, pieszo, czy korzystając z transportu publicznego.

Zapraszamy do udziału! Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i środowisko! Bądźmy mobilni ekologicznie!

TYDZIEN_TRANSPORTU.jpg

2021_EMW_Signature_PL.png

 

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji, opisu a także propagowanie postaw ekologicznych.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI  Szkół Podstawowych.
 2. Temat fotografii związany jest wodą w każdej postaci, stanie czy formie. Jej wykorzystaniem i przeznaczeniem. Oceniany będzie pomysł, zaskakujące i niecodzienne ujęcie tematu.
 3. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I – grupa młodsza – uczniowie klas I – III

II – grupa starsza – uczniowie klas IV – VI

 1. Uczestnicy powinni przesłać maksymalnie jedną fotografię na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własnego autorstwa dotąd nie publikowane, nie przerabiane komputerowo, nie skopiowane z Internetu, wykonane samodzielnie aparatem lub telefonem.
 3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
 • Imię, nazwisko, klasę i wiek autora zdjęć
 • Nazwa szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
 • Oświadczenie RODO (załącznik 1) dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej w Męcikale
 • Prace należy dostarczyć do 22 października 2021 roku do Szkoły Podstawowej w Męcikale lub przesłać na wyżej wskazanego maila z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
 • Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października 2021 roku na stronie internetowej szkoły w Męcikale: spmecikal.szkolna.net oraz na stronie www.brusy.pl.
 • Opiekunowie zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników.
 • Wręczenie nagród uzależnione jest od sytuacji panującej w szkołach i ich funkcjonowania.

 

POWODZENIA !!!

REGULAMIN KONKURSU

1§ Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” przy współpracy ze Szkołą Podstawową  im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, ul. Główna 46

2§ Adresaci:
Przegląd teatrów i inscenizacji kaszubskich skierowany jest do szkół podstawowych Gminy Brusy.

Adresatami są uczniowie kl. IV - VIII szkół podstawowych z możliwością udziału dzieci z młodszych klas ocenianych jednak w tej samej kategorii.

3§ Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań małymi formami scenicznymi;

- kształtowanie umiejętności gry aktorskiej;

- uwrażliwianie na piękno języka kaszubskiego;

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

- promowanie inscenizacji i sztuk kaszubskich;

- wykorzystanie technologii informatycznych.

4§ Założenia konkursu:

Założeniami konkursu jest przedstawienie widowiska lub kabaretu w języku kaszubskim. Temat inscenizacji jest dowolny, w oparciu o znane utwory literatury lub obrzędowości kaszubskiej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody.

5§ Wymagania konkursowe:

Inscenizację przygotowujemy w formie nagrań multimedialnych w formie mp4/video, nagrane na nośniku i dostarczone wraz z kartą zgłoszenia do organizatorów w wyznaczonym terminie.

Nagrana inscenizacja może trwać do 20 minut. 

6§ Kryteria oceny:

Ocenie podlegać będą następujące elementy:

 • dostosowanie scenariusza do wieku wykonawców,
 • gra aktorska,
 • poziom językowy,
 • dykcja,
 • stroje,

7§ Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia wraz z nagraniami należy składać do 12 listopada 2021 roku osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, ul. Główna 46
89-632 Brusy lub wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – jako załącznik lub link z nagraniem.

8§ Postanowienia końcowe:

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca listopada 2021r. Nagrody zostaną przekazane laureatom.

Serdecznie zapraszamy !!! Szczegółowych informacji udziela nauczycielka j. kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego  w Czyczkowach: Anna Pestka

środa, 15 wrzesień 2021 08:09

STARA SZKOŁA JUŻ NIEBAWEM W NOWEJ FUNKCJI

Napisane przez

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną działalność nowo powołane instytucje w Brusach. Chodzi o Środowiskowy Dom Samopomocy oraz kolejne placówki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: dom dziennego pobytu dla seniorów, placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz mieszkania chronione. Wszystkie będą miały swoje siedziby w budynku starej szkoły. Właśnie zakończył się jej remont.

Oficjalne otwarcie odbędzie się pod koniec roku. Jednak oczekiwania zniecierpliwionych podopiecznych obu placówek są tak duże, iż zapadła decyzja o rozpoczęciu świadczenia usług już w tym miesiącu.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie się opiekował grupą 30 dorosłych osób. Będą to pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną i chorzy psychicznie. - Wszyscy otrzymają u nas fachową opiekę. Do ich dyspozycji będzie pięć pracowni terapeutycznych. Będzie pracownia ceramiczno-stolarska, pracownia plastyczno-rękodzielnicza, pracownia rehabilitacyjna, kulinarna i pracownia socjoterapeutyczna - mówi Kamila Warda, kierowniczka placówki.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy będą trwały 8 godzin dziennie. Podopieczni będą rano przywożeni, a popołudniu odwożeni do miejsc zamieszkania. W placówce otrzymają także ciepły posiłek. Wszystko jest już prawie gotowe – zapewnia Mariola Rodzeń, sekretarz Gminy Brusy.

- Budynek jest dobrze wyposażony, jest umeblowany, jest zakupiony sprzęt rehabilitacyjny i sportowy. Na miejscu jest też sala wyciszeń, która powinna być w Środowiskowym Domu Samopomocy – dodaje sekretarz.

Drugą instytucją, która będzie miała swoją siedzibę w starej szkole będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, który uruchamia w starej szkole m.in. placówkę świadczącą usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku. Będą tam też mieszkania chronione. Czasowo korzystać z nich będą mogły osoby niesamodzielne, wymagające całodobowej opieki. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprowadzi także placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Cały obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz zainstalowano także windę.  

Remont budynku starej szkoły i adaptacja jej do nowej funkcji kosztowały łącznie 5,5 mln złotych, z czego 2,2 mln to pieniądze unijne otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 1,6 mln to środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki unijne wsparły remont pomieszczeń, w których działać będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”. Środki rządowe wsparły natomiast remont części budynku, w którym swoją siedzibę będzie miał Środowiskowy Dom Samopomocy.

 

Stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy powierzono panie Kamili Wardzie. Na zdjęciu z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim.
Stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy powierzono panie Kamili Wardzie. Na zdjęciu z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 

Drodzy Mieszkańcy!
Przypominamy o upływającym 15 września br. terminie płatności kolejnej raty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Terminowa płatność zobowiązań podatkowych wiąże się z brakiem poniesienia dodatkowych kosztów odsetek i upomnienia.

wtorek, 14 wrzesień 2021 08:42

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI CZEKA NA CHĘTNYCH

Napisane przez

Kursy językowe i informatyczne, spotkania z dietetykiem, psychologiem lub kosmetyczką, warsztaty teatralne i zajęcia sportowe – to tylko część oferty przygotowanej przez działający w Brusach Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Z propozycji przygotowanych przez tę instytucję skorzystało już około 170 osób. Kolejni zainteresowani wciąż są przyjmowani.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji powstał w roku 2020. Jego działalność już na wstępie została ograniczona przez pandemię. Od tego roku wszystko działa już na pełnych obrotach – zapewnia Tomasz Rogala, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach, placówki w której odbywa się większość zajęć.

- W ramach tego ośrodka zaproponowaliśmy bardzo szeroki wachlarz różnych inicjatyw, różnych spotkań pod kątem edukacyjnym, gdzie można uczyć się języka obcego, głównie języka angielskiego. Są też zajęcia sportowe, spotkania z geriatrą, spotkania z dietetykiem. Powstała także amatorska liga piłki siatkowej, amatorska grupa teatralna. Powstał klub aktywności lokalnej i jest jeszcze cały szereg działań, które dopiero się rozwiną – dodaje dyrektor.

Wszystkie kursy i zajęcia są bezpłatne. Skorzystać z nich może każda osoba dorosła, będąca mieszkańcem gminy Brusy. Działalność LOWE (Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji) jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”. Gmina Brusy pozyskała na ten cel 250 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy można było przeznaczyć na zakup pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. W ten sposób zakupiono na przykład mobilną scenę dla pracowni teatralnej, tablety, sprzęt sportowy, a także profesjonalne fantomy przydatne w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Oferta edukacyjna została dobrana na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań. Dzięki temu zainteresowanie zajęciami jest teraz bardzo duże – mówi Anna Ossowska, koordynatorka projektu.

W terenie prężnie działa już Amatorska Liga Piłki Siatkowej Kobiet, a grupa teatralna przedstawiła swój pierwszy spektakl. Odbyły się też zajęcia rękodzielnicze dla niepełnosprawnych. Do tej pory we wszystkich zajęciach wzięło udział około 170 mieszkańców. Prowadzący projekt szacują, że z ofert skorzysta jeszcze drugie tyle.

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy obsługi programu Excel oraz kurs językowy. Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 – tel: 52 398 35 13

IMG_20210905_160449.jpg

W ramach działań Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji amatorska grupa teatralna przedstawiła spektakl "Kaszubi jadą". 

 

191680917_275240241045276_4863765448703731648_n.png

 

 

 

poniedziałek, 13 wrzesień 2021 11:22

ZABORSKIE DOŻYNKI GMINNE W BRUSACH

Napisane przez

Rolnicy, producenci, ogrodnicy i działkowcy z całej gminy Brusy dziękowali wraz z rodzinami za zebrane w tym roku plony. Zaborskie Dożynki Gminne odbyły się w niedzielę, 12 września.

Dziękczynienie rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Brusach. Eucharystii przewodniczyli księża z Parafii Wszystkich Świętych: ks. proboszcz Jan Flaczyński, ks. Prałat Zdzisław Wirwicki, ks. Rafał Grot, ks. Tadeusz Rybiński i ks. Andrzej Węsierski. Ostatni z kapłanów wygłosił okolicznościowe kazanie.

Podczas Eucharystii poświęcone zostały chleb i przyniesione przez delegacje sołeckie korony i figury żniwne. Bochen chleba z tegorocznych zbóż i wieńce dożynkowe to najważniejsze symbole corocznego święta plonów. Po mszy korowodem udano się na plac dożynkowy przy zespole szkół w Brusach.

Starostami tegorocznych dożynek gminnych byli pani Beata Stoltmann z Windorpia i pan Michał Szyngwelski z Czapiewic – Wybudowania. Zgodnie z ceremoniałem starostowie przekazali na ręce burmistrza Brus Witolda Ossowskiego poświęcony podczas mszy chleb i podzielili się nim z przybyłymi mieszkańcami.

Na dożynkowej scenie, w kilku odsłonach, zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Krëbane oraz kapela podwórkowa „Ferajna Bydgoska”. Gwiazdą wieczoru był „Kabaret pod Wyrwigroszem”.

Jak co roku przedstawiciele sołectw mieli okazję wziąć udział w szeregu dożynkowych konkurencji. Oceniano wieńce, stoiska ze swojskim jedzeniem oraz witacze dożynkowe, które stoją na wjazdach do gminnych miejscowości. Ponadto zorganizowano potyczki sołeckie, a dodatkowe punkty przyznawano tym sołectwom, które zaprezentowały pojazd dożynkowy. Za wszystkie te konkursy przyznawano oddzielne punkty, które rozstrzygały dożynkowy konkurs o Puchar Burmistrza Brus.

Najładniejszy wieniec tradycyjny zaprezentowało Sołectwo Zalesie, w konkursie na wieniec nowoczesny zwyciężyło Sołectwo Przymuszewo, na najciekawsze stoisko zapraszało Sołectwo Główczewice, najokazalszy witacz w miejscowości przygotowało Sołectwo Małe Gliśno, a potyczki sołeckie wygrało Sołectwo Leśno. W całościowej klasyfikacji największą liczbę punktów zdobyło Sołectwo Zalesie.

Podczas dożynek wręczono także nagrody w gminnym etapie konkursu Piękna Wieś Pomorska. W kategorii zagroda rolnicza pierwsze miejsce zajęli państwo Sylwia i Jan Szczepańscy z Czarnowa, a w kategorii wieś wygrały Wielkie Chełmy. Fundatorem nagród w konkursie była Gmina Brusy oraz Firma Sylva Drewno. Warto dodać, że posesja Państwa Szczepańskich zdobyła pierwsze miejsce w etapie powiatowym konkursu i trzecie w etapie wojewódzkim.

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 

 

Informujemy o możliwości zaszczepienia się przeciw Covid-19 w niedzielę, 12 września, podczas Zaborskich Dożynek Gminnych. Punkt szczepień będzie czynny w godz. 13:00-16:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 2.

Kolejna możliwość zaszczepienia się przeciw Covid-19 będzie 19 września w godz. 14:00-19:00 podczas Pikniku Rodzinnego organizowanego przy świetlicy wiejskiej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu w ramach Narodowego Programu Szczepień.

 

piknik_rodzinny_Zalesie.jpg