środa, 21 październik 2020 09:36

Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID – 19 dla pacjentów ze skierowaniem AKTUALIZACJA

Napisane przez Weronika Synak

Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 

aaaa.jpg

wtorek, 20 październik 2020 14:34

Zmarł śp. Tadeusz Leszczyński

Napisane przez Weronika Synak

Z żalem informuję, że w niedzielę 18 października br. zmarł śp. Tadeusz Leszczyński z Czarnowa. Pan Tadeusz urodził się 28 października 1934 r. w Kosobudach. W wieku 16 lat zamieszkał w Czarnowie, gdzie do 1999 r. zajmował się gospodarstwem rolnym. Pozostawił żonę Zenobię oraz 2 córki i 4 synów.

Pan Tadeusz angażował się w życie społeczności lokalnej. W latach 1973 – 1977 oraz 1984 – 1990 był Radnym Gminnej Rady Narodowej w Brusach, a także wieloletnim członkiem rady sołeckiej. W latach 1991 – 1998 pełnił funkcję ławnika sądowego. Aktywnie uczestniczył w działalności Kółka Rolniczego w Czarnowie od początku jego istnienia. Ponadto był również zaangażowany w budowę Domu Nawiedzenia w Brusach. Szczególnie mocno związany był z działalnością strażacką. Przez blisko 50 lat pełnił funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie, a w latach 70tych przekazał grunt pod budowę remizy i świetlicy wiejskiej. Ponadto był członkiem Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brusach. Za swą działalność strażacką był kilkukrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. najwyższe odznaczenie w ochotniczym ruchu strażackim nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego  Związku OSP RP – Złoty Znak Związku oraz dyplom uznania za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa Ziemi Chojnickiej od Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka.

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Brusy Rodzinie oraz bliskim składam najserdeczniejsze wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.

Burmistrz Brus Witold Ossowski

 

śp._Tadeusz_Leszczyński.jpg

poniedziałek, 19 październik 2020 14:43

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert

Napisane przez Weronika Synak

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań z zakresu dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w latach 2020 - 2021

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn zm.) oraz zgodnie
z „Rocznym programem współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020”, „Wieloletnim Programem Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 – 2021” i zarządzenia Burmistrza Brus z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych do oceny ofert w otwartych konkursach ofert, Burmistrz Brus zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej  pod warunkiem, że organizacja, którą reprezentują, nie będzie brała udziału w konkursie.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonego przez Burmistrza otwartego konkursu ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać
w Biurze Interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania dokumentów: 26 października 2020 roku do godz. 15:00, o terminie przyjęcia zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu do urzędu.

poniedziałek, 19 październik 2020 09:17

Obchody XVI rocznicy nadania patronatu Miastu i Gminie Brusy

Napisane przez Weronika Synak

18 października o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Brusach została odprawiona uroczysta msza św. z okazji XVI rocznicy nadania patronatu bł. ks. Józefa Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy.

Mszy przewodniczył ks. dr Wiesław Szuca - dyrektor Collegium Marianum w Pelplinie, który wygłosił okolicznościowe kazanie, traktujące o zasługach i życiu Błogosławionego. Współcelebransami byli: ks. proboszcz Jan Flaczyński, ks. Tadeusz Rybiński, ks. Rafał Grot i ks. Andrzej Węsierski. We mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, na czele z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Łąckim, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. O uroczystą oprawę mszy św. zadbał również parafialny Chór Lutnia.

Szczególnym gestem upamiętnienia bł. ks. Jankowskiego było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Patrona Brus, znajdującą się w bruskiej świątyni. Wiązankę złożył Burmistrz Brus i Przewodniczący Rady Miejskiej. 

Tego samego dnia, w kościele pw. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Męcikale, została odprawiona msza św. odpustowa. 

 

poniedziałek, 19 październik 2020 08:29

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Napisane przez Weronika Synak

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Obchodzony jest 19 października jako święto państwowe ustanowione – jak podkreśla ustawa – w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. Tego dnia oddajemy cześć wszystkim osobom duchownym żyjącym w różnych epokach, które poświęciły życie Bogu i ojczyźnie.

Na datę ich upamiętnienia wybrano dzień, kiedy to w 1984 roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa uprowadzili ks. Jerzego Popiełuszkę, którego później okrutnie torturowali i zamordowali. Tego dnia po mszy w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, w drodze powrotnej do Warszawy, ks. Jerzy Popiełuszko wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali zatrzymani w miejscowości Górsk, a następnie uprowadzeni przez trzech funkcjonariuszy SB. Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski byli członkami Samodzielnej Grupy „D” (dezintegracja) Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kościół katolicki był w latach osiemdziesiątych XX w. ostoją „Solidarności”. Organizowane w kościołach msze święte za ojczyznę dawały ich uczestnikom poczucie jedności, siły i nadziei. Jednym z najbardziej znanych i aktywnych kapelanów „Solidarności” był Jerzy Popiełuszko z Warszawy. Komuniści uważali ks. Jerzego Popiełuszkę za wroga całego ustroju, a jego działalność za zagrożenie dla ustalonego przez nich porządku w PRL. Wokół niego gromadziły się tłumy wiernych i dlatego wydawał się władzom niebezpieczny. A on – wypełniając swoje duszpasterskie powinności – dawał ludziom nadzieję, że codzienna szarość komunistycznej Polski się zmieni, a Polacy będą żyć godnie w swoim wolnym kraju. Kilka dni po porwaniu i zamordowaniu księdza Jerzego, 31 października 1984 r. „Trybuna Ludu” opublikowała komunikat: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje, że w dniu 30.10. br. w późnych godzinach popołudniowych w wyniku intensywnych poszukiwań przy udziale specjalistycznych grup płetwonurków milicyjnych w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono i wydobyto zwłoki ks. Jerzego Popiełuszki”. Pogrzeb zamordowanego przez funkcjonariuszy SB kapłana odbył się 3 listopada 1984 r. w Warszawie, gromadząc tysiące wiernych z całej Polski i zamieniając się w wielką manifestację podziemnej „Solidarności”. 6 czerwca 2010 roku beatyfikowano zamordowanego w 1984 roku sługę bożego ks. Jerzego Popiełuszkę.

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych jest wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski – czytamy w uzasadnieniu projektu. W uchwale sejmowej wymienieni są wszyscy duchowni żyjący w różnych epokach. Liczną grupę duchownych niezłomnych stanowią ci, którzy zginęli z rąk okupantów sowieckich i niemieckich, jak chociażby: św. Maksymilian Kolbe - męczennik z Auschwitz, księża Jan Krenzel i Teodor Walenta zamordowani przez Sowietów, ksiądz Stanisław Dobrzański, proboszcz parafii Ostrówki, który został zamordowany w 1943 roku przez nacjonalistów ukraińskich w czasie rzezi wsi.

1-501779.jpg

Źródło: ipn.gov.pl, muzeum1939.pl.

 

piątek, 16 październik 2020 13:35

SportGeneracja w Brusach! - FOTORELACJA

Napisane przez Weronika Synak

SportGeneracja to ogólnopolska idea organizowana od 2011 roku przez fundację Wychowanie przez Sport. Młodzi zawodnicy mają szansę sprawdzić swoje umiejętności lekkoatletyczne i ćwiczyć pod okiem mistrzów Polski.

Z dziećmi, biorącymi udział w sportowym spotkaniu w Brusach, 13 października, dobrze bawili się i przeprowadzali poszczególne konkurencje Paweł Januszewski – m.in. specjalista biegu na 400 m przez płotki i mistrz Europy z 1998 r. oraz Sebastian Chmara – doskonały w wielobojach mistrz Polski i Europy.

Filar SportGeneracji stanowią imprezy sportowe dla dzieci w wieku 10-12 lat. Początkiem rywalizacji jest bieg integracyjny, z udziałem wszystkich zgromadzonych uczniów wraz z zaproszonymi gwiazdami sportu. W Brusach integracyjnie z zawodnikami i organizatorami pobiegł zastępca burmistrza Brus Krzysztof Gierszewski.

SportGeneracja wykorzystuje potencjał Lekkiej Atletyki i dziecięcą chęć współzawodnictwa. To świetna inicjatywa dla młodych miłośników sportu. Uczestnictwo dzieci w imprezach SportGeneracji jest zawsze bezpłatne.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych w międzynarodowych targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne. 

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym na: arp.gda.pl


Informacje o naborze

Termin składania wniosków 

Wnioski należy składać w terminie od 29 czerwca 2020 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Miejsce składania wniosków 
Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk  

Sposób składania wniosków

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej. 

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu.


Na co i kto może składać wnioski? 

Kto może składać wnioski? 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (GBER) należący do sektora MŚP, posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego.  

Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Konkurs obejmuje projekty polegające na udziale przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. W ramach projektów dofinansowane mogą zostać m.in. wydatki na: wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego, wynajem obiektów i pomieszczeń niezbędnych do organizacji imprezy o charakterze promocyjnym, transport i ubezpieczenie, delegacje i zakwaterowanie osób uczestniczących w imprezie promocyjnej oraz koszty korzystania z międzynarodowych platform cyfrowych i innych narzędzi cyfrowych stanowiących alternatywę dla targów. Szczegółowy katalog wydatków znajduje się w pkt 2.3 Regulaminu konkursu.  

Kryteria wyboru projektów 
Kryteria wyboru projektów zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.


Finanse 

Procent dofinansowania projektu 

Projekty w ramach konkursu objęte są regułami pomocy publicznej/pomocy de minimis, a ich dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych.  

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 40 000 PLN.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 
Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 3 200 000 PLN.

 

 

 

 

 

Źródło: arp.gda.pl

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października. Ponadto została poszerzona lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. Łącznie zakwalifikowały się na nią 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. Na liście znalazł się także powiat chojnicki.

- Z odpowiedzialnością i wzajemną troską podejdźmy do nowych obostrzeń w powiecie chojnickim. Właściwa i szybka reakcja zminimalizuje rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród naszych mieszkańców.apeluje Burmistrz Brus Witold Ossowski.

 

Zasady bezpieczeństwa w czerwonej strefie:

  • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2- 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2powierzchni - 1 os. na 15 m2;
  • od 19.10- zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
  • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
  • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
  • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

W strefie czerwonej obowiązują także zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

  • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
  • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
  • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
  • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
  • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

 

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

Walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ponadto przypominamy, iż od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie spożywczym, drogerii, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

normal_85a0dec37cf791d9876c7de7ca38f671194c6714.jpg

 

Inf. UM Brusy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19 

piątek, 16 październik 2020 08:50

Brusy pamiętają... Wspomnienie bł. ks. Józefa Jankowskiego

Napisane przez Weronika Synak

16 października br. mija 79. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Józefa Jankowskiego. To również 16. rocznica nadania patronatu Księdza Jankowskiego Miastu i Gminie Brusy oraz 17. rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Czyczkowach.

Obchody Jubileuszu nadania patronatu Miastu i Gminie Brusy odbędą się 18 października br. Z tej okazji, w kościele parafialnym w Brusach, o godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta msza św. Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach upamiętnia patrona 16 października mszą św. o godz. 10.00 również w kościele w Brusach.

bł._ks._Józef_Jankowski.jpg


Życiorys bł. ks. Józefa Jankowskiego

Urodził się 17 listopada 1910 r. w m. Czyczkowy k. Brus, na Pomorzu, jako drugi syn z ośmiorga dzieci Roberta i Michaliny. Od najmłodszych lat odznaczał się głęboką religijnością, zamiłowaniem do modlitwy i wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Bardzo wcześnie usłyszał w swoim sercu wezwanie Chrystusa do służby kapłańskiej. Szkołę średnią rozpoczął w Sucharach, a ukończył w "Collegium Marianum" w Wadowicach, na Kopcu. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 2 sierpnia 1936 r. z rąk bpa gnieźnieńskiego Antoniego Laubitza, w Sucharach.

Jako kapłan i pallotyn, z głębokim zaangażowaniem wykonywał swoje zwyczajne obowiązki duszpasterskie. Pełnił funkcję prefekta szkół w Ołtarzewie i okolicy, był opiekunem Krucjaty Eucharystycznej i postulantów, sekretarzem Komitetu Pomocy Dzieciom, duszpasterzem żołnierzy i ludności cywilnej w pierwszych dniach wojny 1939 r. i wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji niemieckiej.

16 maja 1941 r. został aresztowany przez Gestapo, przewieziony na Pawiak, a po dwóch tygodniach okrutnych tortur - do obozu zagłady w Oświęcimiu. Tam, wyniszczony ciężką pracą i głodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcę, odszedł do Pana 16 października 1941 r. Jak naoczni świadkowie stwierdzają, wszystkie prześladowania, poniżenia i udręki, zadawane mu z nienawiści do wiary i kapłaństwa, znosił z godnością i spokojem, tak że nawet oprawcy dziwili się jego postawie. Gdy zakończył swoją drogę męczeńską, miał zaledwie 31 lat życia i 5 lat kapłaństwa. Ciało jego zostało spalone w krematorium obozowym.

Ks. Józef Jankowski był człowiekiem głębokiej modlitwy i kontemplacji. Wyróżniał się ujmującą dobrocią, ale też i stanowczością, solidnym wykonywaniem obowiązków i odwagą w obronie wolności i godności człowieka.

Ks. Józef Jankowski był poszukiwanym spowiednikiem i bardzo cenionym kierownikiem duchowym. Młodym i żarliwym sercem kapłańskim ukochał dzieci i młodzież. Starał się prowadzić młodych ludzi pewnymi ścieżkami do świętości, zachęcał ich do wchodzenia na małą drogę dziecięctwa duchowego św. Tereni, która wywarła głęboki wpływ na jego życie wewnętrzne.

Szczerą troską duszpasterską otaczał swoją rodzinę. Można powiedzieć, że był dla niej korespondencyjnym przewodnikiem duchowym. Z wyjątkowym współczuciem pochylał się nad cierpiącymi i konającymi. Gorąco modlił się, aby być wielkim apostołem i zdobyć dla Chrystusa wiele dusz.

Idąc za przykładem św. Wincentego Pallottiego stawiał sobie najwyższe wymagania w konsekwentnym dążeniu do świętości. Pragnął ukochać Boga ponad wszystko. Tę postawę potwierdził bohaterskimi czynami i ofiarą z własnego życia. Uczył wszystkich słowem i przykładem szczególnej miłości do Jezusa Eucharystycznego i szczerego zawierzenia Matce Bożej, Królowej Apostołów.

Aktu beatyfikacji ks. Józefa Jankowskiego dokonał Ojciec Św. Jan Paweł II, w ramach wyniesienia na ołtarze 108 polskich Męczenników za wiarę, 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

 

 

 

czwartek, 15 październik 2020 14:12

Wykaz mobilnych punktów pobrań COVID – 19 dla pacjentów ze skierowaniem

Napisane przez Weronika Synak

 

Informacje na bieżąco aktualizowane dostępne są również na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran

 

punkty_pobrań_COVID-19_lista.jpg