czwartek, 26 listopad 2020 14:39

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019" - podsumowanie

 

Gmina Brusy zakończyła przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019”. Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z warunkami uzyskania dofinansowania wynikającymi z Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Wysokość dofinansowania wyniosła 100 % kosztów kwalifikowanych zadania. Przedsięwzięcie było realizowane od lutego do listopada 2020 roku, a zakres prac obejmował demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu 6 nieruchomości oraz transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie przedmiotowych odpadów z terenu 86 nieruchomości. Celem zadania było usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko z obszaru dotkniętego zjawiskiem noszącym znamiona klęski żywiołowej.

W ramach „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2019” unieszkodliwiono 196,48 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę kosztów kwalifikowanych w wysokości 62 847,00 zł.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – www.wfos.gdansk.pl

WFOSiGW_wersja_kolor-01_0.jpg

Wyświetlony 14932 razy
Więcej w tej kategorii: « ZGK Brusy