środa, 15 lipiec 2020 10:28

Miejsca pamięci

Lokalizacja

i opis miejsca

Rodzaj obiektu

Inne dane

Data upamiętnienia

       

Brusy

przy ul. Gdańskiej

przy drodze Chojnice-Kościerzyna

Cmentarz pomordowanych Polaków - Ofiarom Zbrodni Hitlerowskich w latach 1939-1945

Cmentarz pomordowanych Polaków -23 nagrobków z tablicami z nazwiskami i imieniem pochowanego i 2 nierozpoznanych

1947

 

Żabno

przy szosie

z Brus do Chojnic

Cmentarz żołnierzy radzieckich – 2 mogiły zbiorowe i pomnik upamiętniający BOHATEROM Z.S.R.R.

Cmentarz żołnierzy radzieckich w wojnie 1939-1945 w Żabnie, pow. 428 m2

1946

 

Kosobudy

po lewej stronie przy szosie na trasie Brusy-Czersk

Pomnik murowany

Ofiarom Zbrodni Hitlerowskich w latach 1939-1945

Pomnik poświęcony pamięci pomordowanych mieszkańców wsi Kosobudy w latach 1939-1945 przez faszystów hitlerowskich

1981

 

Męcikał

przy drodze Brusy-Chojnice

Pomnik - obelisk kamienny dla uczczenia pamięci partyzantów, którzy zginęli w dniu 21.III.1944 w walce z okupantem hitlerowskim

polegli w bunkrze w lesie koło Męcikała 2 km.

1969

 

Leśno

przy drodze Lubnia-Leśno

naprzeciw zagrody p.Michała Szczepańskiego

Pomnik murowany

Obelisk upamiętniający zamordowanie 64 kobiet pochodzenia żydowskiego 09.02.1944 r.

 

27 .09. 1986

 

Brusy

ul. Ogrodowa 2

teren przy Szkole Podstawowej

Tablica pamiątkowa Konspiracyjnym Harcerzom z Drużyny im. T. Kościuszki w Brusach Oddali Życie za Ojczyznę 1939-1941 upamiętniająca śmierć męczeńską harcerzy koło budynku szkolnego

W 50 rocznicę założenia Drużyny ZHP w Brusach -Harcerze Społeczeństwo wrzesień 1977

09. 1979

 

Brusy

ul. Ogrodowa 2

Szkoła Podstawowa

Tablica pamiątkowa

Chwała Poległemu Nauczycielowi Leonowi Wantowskiemu

1939-1945

1987

 

Brusy    

ul. Gdańska   

Grobowiec na cmentarzu

 Rzymsko-Katolickim                                              

Grobowiec rodzinny Wendów    

w którym znajdują się między innymi prochy zamęczonego Józefa Wendy.

Grobowiec na cmentarzu Rzymsko-Katolickim

 

Brusy

u zbiegu ulic Gdańskiej, Armii Krajowej

 

Tablica pamiątkowa

Rondo im. Macieja Płażyńskiego Marszałka Sejmu RP

Społeczność Gminy Brusy

Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem

17 X 2010

- uchwała Nr XXXI/273/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy dla ronda na terenie miasta Brusy

17.10.2010

Skoszewo,

działka nr 3001/3

 

 

Pomnik: głaz narzutowy, krzyż drewniany i tablica pamiątkowa o treści:

W tym miejscu 1 września 1939 r. o świcie broniąc granicy państwa  przed niemiecką agresją poległo dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej:

 st. str. Piotr Leszczyłowski,

str. Adam Mieczysław Koziarski.

Cześć ich pamięci !

Przechodniu powiedz Ojczyźnie,

że spełniliśmy swój obowiązek.

Skoszewo 2017

- uchwała Nr XXI/197/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej w Skoszewie

13.08.2017

Brusy,  działka nr 481/2

 

 

Pomnik: głaz narzutowy i tablica pamiątkowa upamiętniająca Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Sowieckiego na w Brusach o treści:

„Chociażbym chodził ciemną doliną,

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”

Psalm 23

 

 

Pamięci Mieszkańców Gminy Brusy, deportowanych w 1945 roku

przez sowieckie władze komunistyczne, do katorżniczej pracy

 na terenie Związku Sowieckiego, gdzie wielu z Nich straciło życie.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie O/ Brusy

Samorząd i Społeczność Miasta i Gminy Brusy

                                        Brusy, 11  XI  2018 r.

 

 

 

 

- uchwała  Nr  XXXII/285/18

Rady Miejskiej w Brusach

 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Sowieckiego

11.11.2018

Brusy, ul. Wojska Polskiego,

działka nr 1664/2

 

 

Tablice  pamiątkowe

Pomniki upamiętniające: 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku, poprzez posadzenie Dębów Pamięci wraz z umieszczeniem tablic pamiątkowych:

Ignacy Borzyszkowski

Jan Czapiewski

Władysław Kuczma

Jan Kuich

Jan Ryngwelski

Edmund Bolesław Wróblewski

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 17 kwietnia 2019 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gmina Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku

28.04.2019

 

 

 

Brusy, 2-go Lutego

(na kamienicy Rodziny Państwa Milkowskich

 

 

 

Tablica pamiątkowa

 upamiętniająca 100. rocznicę powrotu Brus do Macierzy (1920-2020)

Uchwała Nr XIII/112/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 2 lutego 2020 roku  w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy powrotu Brus do  Macierzy

02.02.2020


Wyświetlony 471 razy
Więcej w tej kategorii: « Widno Zaborski Park Krajobrazowy »