czwartek, 30 grudzień 2021 08:55

Nowości w programie Czyste Powietrze w 2022 roku

Napisane przez

Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 000 zł, a także zmiany w dotychczasowym programie - to najbliższe plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 rok. 

Wprowadzenie nowej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

Rozwiązania dla osób o najniższych dochodach przewidziane na 2022 r.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

  • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych;
  • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 000 zł;
  • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
  • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Dodatkowe wsparcie dla wnioskodawców

Równolegle w 2022 roku będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Proste zasady dla wszystkich

Ponadto, w wyniku doświadczeń z dotychczasowego wdrażania „Czystego Powietrza” oraz postulatów zgłaszanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także organizacje branżowe i pozarządowe, zmodyfikowano niektóre zapisy we wszystkich częściach programu i jego załącznikach.

Najważniejsze ze zmian, które niebawem będą obowiązywać to:

  • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
  • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora;
  • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
  • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Szczegóły już w styczniu

Zmiany do programu „Czyste Powietrze” zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

 

 

 

Inf. https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/nowosci-w-programie-czyste-powietrze-w-2022-roku

 

 

Honorowi krwiodawcy z miasta i gminy Brusy zostali docenieni za systematyczne oddawanie krwi i szlachetne działanie na rzecz drugiego człowieka. Spotkanie odbyło się 28 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Brusach.

W wydarzeniu uczestniczyli zasłużeni krwiodawcy, którzy regularnie oddają krew i osiągają wysokie ilości donacji. 9 osób uhonorowano odznaką Honorowy Dawca Krwi „Zasłużony dla zdrowia narodu”. Krwiodawcy Ci oddali ponad 20 litrów życiodajnego płynu. Odznaczeni zostali: Roman Benc, Jan Czapiewski, Błażej Hoppe, Dawid Kiedrowicz, Patrycjusz Pozorski, Andrzej Sitarek, Tomasz Lepak, Franciszek Lepak, Grzegorz Niesiołowski.

18 krwiodawcom przyznano odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia, tj. złote, srebrne i brązowe. W przypadku kobiet, aby uzyskać to odznaczenie, należy oddać odpowiednio 15, 10 i 5 litrów krwi. Mężczyźni natomiast muszą uzyskać ilość 18, 12 i 6 litrów oddanej krwi.

Odznaczeni odznaką I stopnia: Łukasz Miszewski, Marek Rodzeń, Dariusz Sielski, Karol Lemańczyk, Rafał Lepak.

Odznaczeni odznaką II stopnia:  Ewa Rydygier, Wiesław Czarnowski, Paweł Ossowski, Piotr Pastwa, Paweł Wałdoch.

Odznaczeni odznaką III stopnia: Małgorzata Czarnowska, Andrzej Ossowski, Rafał Rafiński, Jacek Warnke, Szymon Michałka, Bartosz Żychliński, Agnieszka Piekarska, Andrzej Pestka.

Odznaczenia zasłużonym krwiodawcom wręczyli: Burmistrz Brus Witold Ossowski, Sekretarz Gminy Brusy Mariola Rodzeń oraz zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach na czele z prezes Agnieszką Drzewicką.

Warto dodać, że bruski Klub Honorowych Dawców Krwi, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, od lat organizuje cykliczne akcje poboru krwi przy Domu Strażaka w Brusach. Takich inicjatyw w bieżącym roku odbyło się 7 i dzięki nim udało się pozyskać 78 litrów krwi pełnej od 174 osób. Klub obecnie liczy ponad 100 członków, a w bazie prowadzonej przez Urząd Miejski w Brusach zarejestrowanych jest ponad 230 krwiodawców.

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

środa, 29 grudzień 2021 11:35

KOLEJNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH BĘDĄ OŚWIETLONE

Napisane przez

Osiem kolejnych przejść dla pieszych w Brusach zostanie wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo. Będą one oświetlone oraz na nowo oznakowane.

Wyznaczone do przebudowy przejścia znajdują się na ulicy Ogrodowej oraz na Armii Krajowej. Ogrodowa to droga gminna, więc to zadanie zrealizuje samorząd Brus. Ma ono kosztować niecałe 110 tysięcy złotych, z czego 81 tysięcy to dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tutaj zmodernizowanych będzie pięć przejść dla pieszych.

- Zadanie to poprawi bezpieczeństwo ruchu na tych przejściach, szczególnie w kontekście dzieci i młodzieży uczęszczającej do naszych placówek szkolnych i przedszkola, mieszczących się właśnie przy ulicy Ogrodowej w Brusach – mówi Witold Ossowski, burmistrz Brus.

Trzy przejścia na ulicy Armii Krajowej modernizować będzie z kolei Powiat Chojnicki, bo jest to droga powiatowa. O realizację tej inwestycji zabiegała Gmina Brusy. Samorząd zgodził się też partycypować w jej kosztach. Chojnickie starostwo dostało na to zadanie 48 tysięcy złotych rządowego wsparcia. Realizacja obu inwestycji ruszy wiosną przyszłego roku. Wszystko będzie gotowe jeszcze przed wakacjami.

To nie pierwsza taka modernizacja przejść dla pieszych w Brusach. Wcześniej podobne przebudowy wykonano w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

_DSC1256.jpg

Od 1 stycznia 2022 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Brusy, wyniesie 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Tak, jak dotychczas właścicielom budynków jednorodzinnych przysługuje ulga za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku, właściciel nieruchomości jest pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOK-u.

Zmiana wysokości opłaty nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji. 

wtorek, 28 grudzień 2021 14:56

Uwaga marznące opady!

Napisane przez

28.12.2021_marznące_opady.jpg

wtorek, 28 grudzień 2021 14:21

KALENDARZ IMPREZ 2022

Napisał

 

 1 rajd2022

 

2 dzien dziecka2022

 

3 czernica2022

 

4 mff2022

 

5 zjazd2022

 

6 widno2022

 

7 dozynki2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwadzieścia trzy pary z miasta i gminy Brusy dostąpiły zaszczytu odznaczenia przez Prezydenta RP medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Małżonkowie przeżyli z sobą 50 lat.

W imieniu Prezydenta RP medalem udekorował pary burmistrz Brus Witold Ossowski. Uroczystość odbyła się 23 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brusach. Uczestniczyło w niej siedemnaście odznaczonych małżeństw.

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie może zostać przyznany jeden raz w życiu, a granicą jego uzyskania jest 50. rocznica zaślubin. Szczególne gratulacje burmistrz Brus przekazuje również parom, które wspólnie przeżyły 60 lat. W 2021 roku 60-lecie małżeństwa obchodziło łącznie sześć par.

Ponadto w ubiegłym tygodniu burmistrz Brus odwiedził również ubiegłorocznych jubilatów -  państwa Krystynę i Ryszarda Singer.

 

Lista wszystkich odznaczonych par w 2021 roku:

1.         Jadwiga i Stanisław Miszewscy

2.         Zofia i Jan Rumel Czarnowscy

3.         Jadwiga i Eromin Kobierowscy

4.         Krystyna i Edmund Leszczyńscy

5.         Maria i Paweł Wirkus

6.         Barbara i Józef Skwierawscy

7.         Irena i Józef Kiedrowicz

8.         Agnieszka i Tadeusz Zygmańscy

9.         Joanna i Bernard Andrzejczak

10.       Zdzisława i Jan Cuppa

11.       Kinga i Jan Kiedrowicz

12.       Jadwiga i Franciszek Kierszk

13.       Irena i Franciszek Warsińscy

14.       Janina i Tadeusz Dorau

15.       Ewa i Roman Gronalewscy

16.       Gabriela i Henryk Durajewscy

17.       Erika i Henryk Linda. 

18.       Bernarda i Stanisław Kalczynscy

19.       Krystyna i Ryszard Wirkus

20.       Maria i Józef Spierewka

21.       Agnieszka i Jerzy Wysoccy

22.       Edyta i Stanisław Tandeccy

23.       Maria i Stanisław Rakowscy

 

Pani Jadwiga Kobierowska
Pani Jadwiga Kobierowska
Państwo Jadwiga i Stanisław Miszewscy
Państwo Jadwiga i Stanisław Miszewscy
Państwo Zofia i Jan Rumel Czarnowscy
Państwo Zofia i Jan Rumel Czarnowscy
Państwo Krystyna i Edmund Leszczyńscy
Państwo Krystyna i Edmund Leszczyńscy
Państwo Agnieszka i Tadeusz Zygmańscy
Państwo Agnieszka i Tadeusz Zygmańscy
Państwo Maria i Paweł Wirkusowie
Państwo Maria i Paweł Wirkusowie
Państwo Agnieszka i Jerzy Wysoccy
Państwo Agnieszka i Jerzy Wysoccy
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Państwo Irena i Józef Kiedrowiczowie
Państwo Irena i Józef Kiedrowiczowie
Państwo Maria i Józef Spierewkowie
Państwo Maria i Józef Spierewkowie
Państwo Ewa i Roman Gronalewscy
Państwo Ewa i Roman Gronalewscy
Państwo Gabriela i Henryk Durajewscy
Państwo Gabriela i Henryk Durajewscy
Państwo Kinga i Jan Kiedrowiczowie
Państwo Kinga i Jan Kiedrowiczowie
Państwo Janina i Tadeusz Dorauowie
Państwo Janina i Tadeusz Dorauowie
Państwo Irena i Franciszek Warsińscy
Państwo Irena i Franciszek Warsińscy
Państwo Krystyna i Ryszard Wirkusowie
Państwo Krystyna i Ryszard Wirkusowie
Państwo Erika i Henryk Lindowie
Państwo Erika i Henryk Lindowie
Państwo Bernarda i Stanisław Kalczynscy
Państwo Bernarda i Stanisław Kalczynscy
Previous Next Play Pause
 

Krótkie historie odznaczonych Jubilatów: 

 

Państwo Jadwiga i Stanisław Miszewscy

Państwo Miszewscy zawarli związek małżeński 9 stycznia 1971 r. Mieszkają w Brodzie. Mają córkę i syna oraz wnuka i wnuczkę. Pani Jadwiga pochodzi z Okręglika. Broda to miejscowość rodzinna Pana Stanisława. Państwo Miszewscy poznali się ponad 50 lat temu za pośrednictwem znajomych podczas odpustu parafialnego w Rytlu. Pani Jadwiga w małżeństwie zajmowała się domem i prowadzonym wspólnie z mężem gospodarstwem rolnym. Obecnie zajmuje się nim syn jubilatów. W wolnym czasie Pani Jadwiga chętnie gotuje, kiedy pogoda pozwala zajmuje się ogródkiem, a w domu ogląda filmy. Pan Stanisław lubi zbierać grzyby, łowić ryby, oglądać tv i zajmować się wnukami. Receptą na długoletnie pożycie małżeńskie według Państwa Miszewskich jest duża cierpliwość we wzajemnych relacjach.

Państwo Zofia i Jan Rumel Czarnowscy

Państwo Rumel Czarnowscy zawarli związek małżeński 7 lutego 1971 r. Mieszkają w Gacniku, skąd oboje pochodzą. Mają 3 dzieci – córkę i 2 synów, 6 wnucząt – 3 wnuczki i 3 wnuków oraz prawnuczkę Polę. Jako wieloletni sąsiedzi znają się od najmłodszych lat. W małżeństwie wspólnie zajmowali się gospodarstwem. W wolnym czasie lubią wyprawy do lasu, nie tylko na grzyby, ale i na piknik, jadąc na miejsce najchętniej wozem konnym. Warto dodać, że Pan Jan jest częstym uczestnikiem wydarzeń gminnych i chętnie pomaga w ich organizacji. Receptą na długoletnie pożycie małżeńskie według Państwa Rumel Czarnowskich jest branie życia na wesoło, niezamartwianie się. Pani Zofia z uśmiechem dodaje, że dobrze również kiedy żona gotuje mężowi jego ulubione potrawy.

Państwo Jadwiga i Eromin Kobierowscy

Państwo Kobierowscy zawarli związek małżeński 30 stycznia 1971 r. Mieszkają w Małym Gliśnie – rodzinnej miejscowości Pana Eromina. Pani Jadwiga pochodzi z Brus. Poznali się na zabawie tanecznej w Brusach 53 lata temu. Mają 4 dzieci – 2 córki i 2 synów, 10 wnucząt – 3 wnuczki i 7 wnuków oraz prawnuka Stasia. Pani Jadwiga z zawodu jest ceramikiem, pracowała m.in. przetwórni „Las Brusy”, a później wraz z mężem w gospodarstwie przejętym po rodzinie. Pan Eromin z zawodu jest elektrykiem samochodowym. Oboje z żoną lubią prace w ogrodzie, zbieranie grzybów i jagód. Pani Jadwiga chętnie krząta się w kuchni, a Pan Eromin lubi czytać gazety i oglądać tv. Receptą na długoletnie pożycie małżeńskie według Państwa Kobierowskich to nie kłócenie się, wzajemne wspieranie i ustępliwość, kiedy to konieczne.

Państwo Maria i Paweł Wirkusowie

Państwo Wirkusowie zawarli związek małżeński 7 lutego 1971 r. Mieszkają w Lamku – rodzinnej miejscowości Pani Marii. Pan Paweł pochodzi z Leśna. Poznali się za pośrednictwem rodziny na przyjęciu u sąsiadów. Mają 8 dzieci – 5 córek i 3 synów, 15 wnucząt – 7 wnuczek i 8 wnuków oraz prawnuczkę Amelię i prawnuka Mikołaja. Pani Maria w małżeństwie dbała o dom. Pan Paweł od młodych lat pracował na rodzinnym gospodarstwie, następnie w Ośrodku Remontowo – Budowalnym Lasów Państwowych w Toruniu, a później, aż do emerytury, w przetwórni „Las Brusy”. Pani Maria w wolnym czasie lubi spędzać czas w ogródku lub rozwiązywać krzyżówki. Kiedyś hodowała zwierzęta. Pan Paweł kiedyś bardzo lubił wędkarstwo, obecnie w sezonie chętnie zbiera grzyby.

Państwo Agnieszka i Tadeusz Zygmańscy

Państwo Zygmańscy zawarli związek małżeński 15 kwietnia 1971 r. Mieszkają w rodzinnej miejscowości Pana Tadeusza – Czarnowie. Pani Agnieszka pochodzi z Czapiewic. Poznali się 53 lata temu na zabawie tanecznej. Mają 2 dzieci – córkę i syna oraz 5 wnucząt – 4 wnuczki i wnuka. Pani Maria pracowała w zlewni mleka w Czarnowie i Czapiewicach, w miejscowym sklepie GS, a później na gospodarstwie razem z małżonkiem. Pan Tadeusz jest rolnikiem i całe życie prowadził gospodarstwo, które obecnie przekazał w ręce dzieci. W wolnym czasie Pani Agnieszka lubi chodzić do lasu, zajmować się ogródkiem, oglądać tv i czytać gazety. Pan Tadeusz również lubi oglądać telewizję, ale także nadal chętnie pomaga w pracach gospodarczych. Pan Tadeusz był również wieloletnim sołtysem Sołectwa Czarnowo. Pełnił tę funkcję od 1994 do 2010 roku. Receptą na długoletnie pożycie małżeńskie według Państwa Zygmańskich jest życie w zgodzie.

Państwo Krystyna i Edmund Leszczyńscy

Państwo Leszczyńscy zawarli związek małżeński 24 października 1971 r. Mieszkają w Dąbrówce – rodzinnej miejscowości Pana Edmunda, do której Pani Krystyna przeprowadziła się z Lipuskiej Huty. Poznali się w Dąbrówce, za pośrednictwem siostry Pani Krystyny. Mają 5 dzieci – 3 córki i 2 synów oraz 9 wnucząt – 3 wnuczki i 6 wnuków. Pani Krystyna w małżeństwie dbała o dom. Pan Edmund, z wykształcenia rolnik, zajmował się 80-hektarowym gospodarstwem, które na emeryturze przekazał synowi. W wolnym czasie Pani Krystyna lubi wyszywać i szydełkować, Pan Edmund natomiast nadal lubi pomagać w gospodarstwie, oglądać tv, czytać gazety.

Państwo Irena i Józef Kiedrowiczowie

Państwo Kiedrowiczowie zawarli związek małżeński 13 lutego 1971 r. Choć oboje pochodzą z Wielkich Chełmów to zdecydowali się osiedlić na stałe w Brusach. Znają się 57 lat, od 1964 r., jako niedalecy sąsiedzi, bowiem dzieliły ich dokładnie 34 m. Ponadto oboje chodzili do Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach. Mają córkę oraz dwoje wnucząt – wnuczkę i wnuczka. Pani Irena przed emeryturą pracowała w przetwórni „Las Brusy”. Pan Józef pracował przez 35 lat na różnych stanowiskach w PKP Chojnice. Pani Irena w wolnym czasie, w sezonie lubi chodzić do lasu i zbierać grzyby, lubi także szydełkować i haftować. Mąż również lubi przyrodę. Wspólnie należą do Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Brusach, a kiedy tylko mają możliwość uczestniczą w różnych wycieczkach, chętnie np. w wyjazdach nad Morze Bałtyckie. Receptą na długoletnie pożycie małżeńskie według Państwa Kiedrowicz jest częste, wspólne wychodzenie z domu, spędzanie życia w aktywnie.

Państwo Agnieszka i Jerzy Wysoccy

Państwo Wysoccy zawarli związek małżeński 18 grudnia 1971 r. Mieszkają w Brusach. Oboje pochodzą z Czapiewic. Poznali się w rodzinnej miejscowości, w której żyli jako sąsiedzi i chodzili do tej samej szkoły podstawowej. Mają 6 dzieci – 3 córki i 3 synów oraz 9 wnucząt – 6 wnuczek  i 3 wnuków. Pani Agnieszka pracowała w przetwórni „Las Brusy”, następnie zajmowała się domem. Pan Jerzy, z zawodu rolnik, pracował w Spółdzielczym Gospodarstwie Rolnym w Brusach, łącznie ponad 30 lat. Wolny czas Państwo Wysoccy najchętniej spędzają razem. Indywidualnie Pani Agnieszka lubi robótki ręczne, szczególnie więzienie na drutach, a w sezonie zbieranie grzybów. Pan Jerzy chętnie ogląda tv i słucha muzyki disco polo. W dniu wręczenia medali Pani Agnieszka obchodziła urodziny, zatem uroczystość była szczególnym akcentem dla solenizantki.

Państwo Kinga i Jan Kiedrowiczowie

Państwo Kiedrowiczowie zawarli związek małżeński 10 lipca 1971 r. Mieszkają w Brusach – rodzinnej miejscowości Pani Kingi, do której Pan Jan przeprowadził się z Łąkiego k. Brzeźna Szlacheckiego. Pan Jan dodaje, że urodził się 12 marca 1941 r. kiedy wojska sowieckie nacierały na Bytów podczas II wojny światowej. Państwo Kiedrowiczowie poznali się na przystanku autobusowym w Brusach. Na pierwsze spotkanie przy kawie umówili się w „Słowiance” w Chojnicach. Mają 3 dzieci – córkę i 2 synów, 6 wnucząt – 3 wnuczki i 3 wnuków oraz prawnuka Tymoteusza. Pani Kinga zawodowo była pracownikiem obsługi w Przedszkolu nr 1 w Brusach. Pan Jan ukończył Szkołę Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy Zawodowej. Pracował w ZNMR w Chojnicach, następnie w POM w Nieżychowicach, SGR w Brusach i OSP w Brusach. Wolny czas Państwo Kiedrowiczowie najchętniej spędzają razem. Lubią jeździć na rowerze, nordic walking, spacery, zbieranie runa leśnego, prace w ogródku, wycieczki.

Państwo Ewa i Roman Gronalewscy

Państwo Gronalewscy zawarli związek małżeński 10 lipca 1971 r. Mieszkają w Brusach skąd oboje pochodzą. Poznali się 55 lat temu w drodze na poranny pociąg do szkoły w Chojnicach. Mają 4 dzieci – 2 córki, 2 synów oraz 5 wnucząt – 2 wnuczki i 3 wnuków. Pani Ewa przed emeryturą pracowała w przetwórni „Las Brusy”, a Pan Roman w „Mechaniku” w Chojnicach jako ślusarz – spawacz. Oboje lubią spacery, wycieczki, ale również odpoczynek w domu. Pani Ewa lubi również zajmować się wnukami. Pan Roman chętnie ogląda ciekawe programy w tv, kiedyś lubił również wędkować i prace w ogrodzie. Warto dodać, że Pani Ewa jest siostrą Pani Gabrieli Durajewskiej, która również 23 grudnia br. wraz z mężem została odznaczona medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

Państwo Gabriela i Henryk Durajewscy

Państwo Durajewscy zawarli związek małżeński 27 lipca 1971 r. Mieszkają w Brusach – rodzinnej miejscowości Pani Gabrieli, do której Pan Henryk przeprowadził się z Leśna. Poznali się w pracy w przetwórni „Las Brusy”. Mają 5 dzieci – 2 córki i 3 synów, 9 wnucząt – 6 wnuczek i 3 wnuczki oraz prawnuczkę Julię. Oboje pracowali w przetwórni „Las Brusy” – Pan Henryk do emerytury, Pani Gabriela wcześniej zajęła się domem. W czasie wolnym Pani Gabriela lubi różnego rodzaju prace domowe, Pan Henryk natomiast chętnie majsterkuje.  Warto dodać, że Pani Gabriela jest siostrą Pani Ewy Gronalewskiej, która również 23 grudnia br. wraz z mężem została odznaczona medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

Państwo Maria i Józef Spierewkowie

Państwo Spierewkowie zawarli związek małżeński 19 września 1971 r. Mieszkają w Brusach, do których przeprowadzili się ze swoich rodzinnych miejscowości – Pani Maria z Leśna, Pan Józef z Czernicy. Poznali się 52 lata temu na zabawie tanecznej w Leśnie. Mają 4 dzieci – 2 córki  i 2 synów oraz 9 wnucząt – 6 wnuczek i 3 wnuków. Pani Maria przed emeryturą zawodowo była pracownikiem obsługi w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Pan Józef pracował jako kierowca, w POM w Nieżychowicach, w Lasach Państwowych: Toruń, Gdańsk, Chojnice, ponad 25 lat w rejonie Męcikał. W wolnym czasie oboje lubią zajmować się wnukami. Pani Maria ponadto lubi krzyżówki i różne prace domowe. Pan Józef ma szczególne zamiłowanie do pił motorowych.

Państwo Irena i Franciszek Warsińscy

Państwo Warsińscy zawarli związek małżeński 24 kwietnia 1971 r. Mieszkają w Brusach, skąd oboje pochodzą. Znają się od 1969 r. Poznali się na zabawie tanecznej w Brusach. Mają 4 dzieci – 2 córki bliźniaczki i 2 synów oraz 8 wnucząt – 3 wnuczek i 5 wnuków. Pani Irena zawodowo zajmowała się obsługą restauracyjną, niegdyś w „Krokodylu” w Brusach, następnie, aż do emerytury, w „Kaszubskiej”. Pan Franciszek, z zawodu ślusarz, pracował m.in. jako maszynista w PKP Chojnice, łącznie 29 lat, aż do emerytury. W wolnym czasie Pani Irena lubi pomagać dzieciom w opiece nad wnukami, rozwiązywać krzyżówki, latem zajmować się ogrodem i chodzić do lasu. Pan Franciszek również lubi las i ogród, w domu głównie majsterkowanie i telewizję. Receptą na długoletnie wspólne szczęście według Państwa Warsińskich są: miłość, szacunek, wzajemne wsparcie.

Państwo Janina i Tadeusz Dorauowie

Państwo Dorauowie zawarli związek małżeński 17 listopada 1971 r. Mieszkają w Brusach, do których przeprowadzili się – Pani Janina z Gacnika, Pan Tadeusz z Zalesia – Wybudowania. Poznali się ok. 60 lat temu, bowiem znają się od lat szkolnych. Pan Tadeusz wyliczył, że mieszkali od siebie z małżonką w odległości zaledwie 700 m. Mają 4 dzieci – córkę i 3 synów, 8 wnucząt – 3 wnuczki i 5 wnuków oraz prawnuka Stanisława. Pani Janina, zawodu technik ekonomista, pracowała w Lubianie, następnie zajmowała się domem, a dalej pracowała (do emerytury) w przetwórni „Las Brusy”. Pan Tadeusz, z zawodu malarz budowlany, pracował wielobranżowej spółdzielni Chojniczanka Chojnice, a później w przetwórni „Las Brusy”. W wolnych chwilach Pani Janina lubi czytać książki i zajmować się ogródkiem. Pan Tadeusz także lubi prace w ogrodzie, jak również czytanie książek i gazet. Oboje są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Brusach. Receptą na długoletnie wspólne szczęście według Państwa Dorauów są miłość i zgoda.

Państwo Krystyna i Ryszard Wirkusowie

Państwo Wirkusowie zawarli związek małżeński 4 grudnia 1971 r. Mieszkają w Brusach – rodzinnej miejscowości Pana Ryszarda. Pani Krystyna pochodzi ze Świekatowa. Poznali się podczas zabawy tanecznej w Lubiewie. Mają 4 dzieci: córkę i 3 synów oraz 13 wnucząt – 11 wnuczek i 2 wnuków. Pani Krystyna przed zamążpójściem pracowała w rolnictwie, a po ślubie zajęła się domem i rodziną. Pan Ryszard pracował w Chojnickich Fabrykach Mebli oraz Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Pani Krystyna uwielbia pracę na posiadanej działce ogródkowej, w domu chętnie ogląda tv czy zajmuje się codziennymi obowiązkami. Pan Ryszard ceni sobie odpoczynek, ale równie chętnie chodzi na spacery z psem.

Państwo Erika i Henryk Lindowie

Państwo Lindowie zawarli związek małżeński 26 czerwca 1971 r. Mieszkają w Okręgliku – rodzinnej miejscowości Pani Eriki, do której Pan Henryk przeprowadził się z Zapędowa. Poznali się w Okręgliku już za młodych lat, ale zakochali kiedy Pan Henryk, pracując w ORB Toruń, remontował w 1969 r. dom, w którym obecnie mieszkają małżonkowie. Mają 2 dzieci – córkę i syna, 4 wnucząt – 2 wnuczki i 2 wnuków oraz 3 prawnuków – Wiktora, Damiana i Olgierda. Pani Erika w małżeństwie poświęciła się domowi i wychowaniu dzieci, Pan Henryk pracował m.in. we wspomnianym ORB Toruń, a następnie, do czasu emerytury, w Nadleśnictwie Czersk. Pani Erika ceni sobie odpoczynek, szczególnie na łonie natury i z tęsknotą wspomina okoliczne lasy, w których spacerowała, a które w 2017 r. zniszczyła nawałnica. W wolnym czasie z mężem zajmują się posiadanymi kotem i psem oraz oglądają telewizję. Pani Erika z uśmiechem przyznałaby każdej parze jubilatów dodatkowe medale – dla pań odznakę za cierpliwość, dla panów odznakę za finansową opiekę nad rodziną.

Państwo Bernarda i Stanisław Kalczynscy

Państwo Kalczynscy zawarli związek małżeński 31 grudnia 1971 r. Mieszkają w Czyczkowach, z których pochodzi Pani Bernarda, a do których z Rozważyna w młodzieńczych latach przeprowadził się Pan Stanisław. Poznali się przypadkowo, na ulicy, wracając z kościoła. Mają 2 synów oraz 4 wnucząt – 2 wnuczki i 2 wnuków. Pani Bernarda wcześniej pracowała w przetwórni „Las Brusy”, a późniejszym czasie zajęła się domem i rodziną. Pan Stanisław, z zawodu rolnik, całe życie zawodowe pracował jako pracownik budowlany w różnych firmach. W wolnych chwilach Państwo Kalczynscy lubią wspólne spacery, w sezonie zbieranie grzybów i jagód. Pani Bernarda lubi również czytać i wykonywać robótki ręczne.

Państwo Krystyna i Ryszard Singerowie

Państwo Singerowie zawarli związek małżeński 15 sierpnia 1970 r. Mieszkają w Brusach – rodzinnej miejscowości Pana Ryszarda, do której Pani Krystyna przeprowadziła się aż z Zakopanego. Poznali się przez znajomych. Pan Ryszard zainteresował się fotografią, na której zobaczył Panią Krystynę i postanowił poznać swoją przyszłą małżonkę. Pani Krystyna w tym czasie odwiedziła Brusy za sprawą stażu odbywanego w miejscowej firmie. Mają córkę Sylwię. Pani Krystyna pracowała wcześniej w przedsiębiorstwie „Las Brusy”. Była również radną wojewódzką, zaangażowaną w sprawy lokalnej społeczności, m.in. w budowę nowej szkoły w Brusach oraz możliwość oglądania telewizyjnej dwójki, w czasach, kiedy dostęp do telewizji był ograniczony do jednego kanału. Pan Ryszard natomiast prowadził firmę budowlaną. Oboje uwielbiają przyrodę i spędzanie czasu na łonie natury. Mają wyjątkowy ogród, w którym lubią spędzać czas. Wcześniej lubili również dużo podróżować, zarówno nad morze, jak i w góry. Pływali również sporo własną łodzią motorową.