piątek, 17 wrzesień 2021 08:07

JEST SZANSA NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW KOLEJNYCH ULIC

Napisane przez

Dębowa, Klonowa, Jodłowa i Świerkowa – to kolejne ulice na remont których Gmina Brusy chce pozyskać rządowe dofinansowanie. Prace projektowe już trwają. Jeszcze w tym roku gotowe będą pozwolenia na budowę. Jeżeli uda się pozyskać pieniądze, ulice te będą gotowe najpóźniej w roku 2023.

Gmina szacuje, że budowa wszystkich czterech ulic będzie kosztowała nieco ponad 2 miliony złotych. Znaczną część tej kwoty mogłyby stanowić środki zewnętrzne. - Ubiegamy się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Wspomniane ulice nie są długimi odcinkami. Problemem jednak jest ukształtowanie terenu i związana z tym konieczność budowy zbiornika retencyjnego, będącego elementem infrastruktury odwodnieniowej. To z pewnością zwiększy koszt inwestycji.

- O budowę tych ulic mieszkańcy zabiegają już od dawna – dodaje burmistrz. Inwestycja jest tym bardziej potrzebna, że znaczna część ulic w północnej części osiedla Słonecznego jest już wybudowana. Teraz niezbędne będzie przeprowadzenie prac w części południowej.

Ulica Dębowa
Ulica Dębowa
Ulica Klonowa
Ulica Klonowa
Ulica Jodłowa
Ulica Jodłowa
Ulica Świerkowa
Ulica Świerkowa
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

czwartek, 16 wrzesień 2021 14:48

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

Napisane przez

22 września 2021 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) pozbawienia kategorii drogi gminnej,
b) zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej,
c) wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rytel, położonych na terenie Gminy Brusy,
d) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy,
e) podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2022 rok,
f) przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030”,
g) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektów pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021),
h) przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2022 – 2026,
i) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2022.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.

Gmina Brusy włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i zachęca do udziału w różnorodnych akcjach z nim związanych. Wszystko na rzecz zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych oraz poprawy jakości życia.

ETZT rozpoczyna się w czwartek, 16 września, a kończy Europejskim Dniem bez Samochodu w środę, 22 września. Poprzez różne wydarzenia Gmina Brusy będzie zachęcać do użytkowania alternatywnych względem samochodu środków transportu. Ekologicznie możemy poruszać się np. na rowerze, hulajnodze, pieszo, czy korzystając z transportu publicznego.

Zapraszamy do udziału! Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i środowisko! Bądźmy mobilni ekologicznie!

TYDZIEN_TRANSPORTU.jpg

2021_EMW_Signature_PL.png

 

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie jej niezwykłych detali. Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji, opisu a także propagowanie postaw ekologicznych.

ZASADY KONKURSU:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI  Szkół Podstawowych.
  2. Temat fotografii związany jest wodą w każdej postaci, stanie czy formie. Jej wykorzystaniem i przeznaczeniem. Oceniany będzie pomysł, zaskakujące i niecodzienne ujęcie tematu.
  3. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I – grupa młodsza – uczniowie klas I – III

II – grupa starsza – uczniowie klas IV – VI

  1. Uczestnicy powinni przesłać maksymalnie jedną fotografię na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. W konkursie mogą wziąć udział tylko zdjęcia własnego autorstwa dotąd nie publikowane, nie przerabiane komputerowo, nie skopiowane z Internetu, wykonane samodzielnie aparatem lub telefonem.
  3. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
  • Imię, nazwisko, klasę i wiek autora zdjęć
  • Nazwa szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
  • Oświadczenie RODO (załącznik 1) dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej w Męcikale
  • Prace należy dostarczyć do 22 października 2021 roku do Szkoły Podstawowej w Męcikale lub przesłać na wyżej wskazanego maila z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
  2. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.
  • Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec października 2021 roku na stronie internetowej szkoły w Męcikale: spmecikal.szkolna.net oraz na stronie www.brusy.pl.
  • Opiekunowie zostaną powiadomieni o terminie ogłoszenia wyników.
  • Wręczenie nagród uzależnione jest od sytuacji panującej w szkołach i ich funkcjonowania.

 

POWODZENIA !!!

REGULAMIN KONKURSU

1§ Organizator: 
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” przy współpracy ze Szkołą Podstawową  im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, ul. Główna 46

2§ Adresaci:
Przegląd teatrów i inscenizacji kaszubskich skierowany jest do szkół podstawowych Gminy Brusy.

Adresatami są uczniowie kl. IV - VIII szkół podstawowych z możliwością udziału dzieci z młodszych klas ocenianych jednak w tej samej kategorii.

3§ Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań małymi formami scenicznymi;

- kształtowanie umiejętności gry aktorskiej;

- uwrażliwianie na piękno języka kaszubskiego;

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

- promowanie inscenizacji i sztuk kaszubskich;

- wykorzystanie technologii informatycznych.

4§ Założenia konkursu:

Założeniami konkursu jest przedstawienie widowiska lub kabaretu w języku kaszubskim. Temat inscenizacji jest dowolny, w oparciu o znane utwory literatury lub obrzędowości kaszubskiej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają cenne nagrody.

5§ Wymagania konkursowe:

Inscenizację przygotowujemy w formie nagrań multimedialnych w formie mp4/video, nagrane na nośniku i dostarczone wraz z kartą zgłoszenia do organizatorów w wyznaczonym terminie.

Nagrana inscenizacja może trwać do 20 minut. 

6§ Kryteria oceny:

Ocenie podlegać będą następujące elementy:

  • dostosowanie scenariusza do wieku wykonawców,
  • gra aktorska,
  • poziom językowy,
  • dykcja,
  • stroje,

7§ Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia wraz z nagraniami należy składać do 12 listopada 2021 roku osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach, ul. Główna 46
89-632 Brusy lub wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – jako załącznik lub link z nagraniem.

8§ Postanowienia końcowe:

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca listopada 2021r. Nagrody zostaną przekazane laureatom.

Serdecznie zapraszamy !!! Szczegółowych informacji udziela nauczycielka j. kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego  w Czyczkowach: Anna Pestka

środa, 15 wrzesień 2021 08:09

STARA SZKOŁA JUŻ NIEBAWEM W NOWEJ FUNKCJI

Napisane przez

Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną działalność nowo powołane instytucje w Brusach. Chodzi o Środowiskowy Dom Samopomocy oraz kolejne placówki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: dom dziennego pobytu dla seniorów, placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz mieszkania chronione. Wszystkie będą miały swoje siedziby w budynku starej szkoły. Właśnie zakończył się jej remont.

Oficjalne otwarcie odbędzie się pod koniec roku. Jednak oczekiwania zniecierpliwionych podopiecznych obu placówek są tak duże, iż zapadła decyzja o rozpoczęciu świadczenia usług już w tym miesiącu.

Środowiskowy Dom Samopomocy będzie się opiekował grupą 30 dorosłych osób. Będą to pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną i chorzy psychicznie. - Wszyscy otrzymają u nas fachową opiekę. Do ich dyspozycji będzie pięć pracowni terapeutycznych. Będzie pracownia ceramiczno-stolarska, pracownia plastyczno-rękodzielnicza, pracownia rehabilitacyjna, kulinarna i pracownia socjoterapeutyczna - mówi Kamila Warda, kierowniczka placówki.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy będą trwały 8 godzin dziennie. Podopieczni będą rano przywożeni, a popołudniu odwożeni do miejsc zamieszkania. W placówce otrzymają także ciepły posiłek. Wszystko jest już prawie gotowe – zapewnia Mariola Rodzeń, sekretarz Gminy Brusy.

- Budynek jest dobrze wyposażony, jest umeblowany, jest zakupiony sprzęt rehabilitacyjny i sportowy. Na miejscu jest też sala wyciszeń, która powinna być w Środowiskowym Domu Samopomocy – dodaje sekretarz.

Drugą instytucją, która będzie miała swoją siedzibę w starej szkole będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach, który uruchamia w starej szkole m.in. placówkę świadczącą usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku. Będą tam też mieszkania chronione. Czasowo korzystać z nich będą mogły osoby niesamodzielne, wymagające całodobowej opieki. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprowadzi także placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Cały obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz zainstalowano także windę.  

Remont budynku starej szkoły i adaptacja jej do nowej funkcji kosztowały łącznie 5,5 mln złotych, z czego 2,2 mln to pieniądze unijne otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz 1,6 mln to środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki unijne wsparły remont pomieszczeń, w których działać będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Brusach”. Środki rządowe wsparły natomiast remont części budynku, w którym swoją siedzibę będzie miał Środowiskowy Dom Samopomocy.

 

Stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy powierzono panie Kamili Wardzie. Na zdjęciu z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim.
Stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy powierzono panie Kamili Wardzie. Na zdjęciu z burmistrzem Brus Witoldem Ossowskim.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

 

Drodzy Mieszkańcy!
Przypominamy o upływającym 15 września br. terminie płatności kolejnej raty podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Terminowa płatność zobowiązań podatkowych wiąże się z brakiem poniesienia dodatkowych kosztów odsetek i upomnienia.

wtorek, 14 wrzesień 2021 08:42

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI CZEKA NA CHĘTNYCH

Napisane przez

Kursy językowe i informatyczne, spotkania z dietetykiem, psychologiem lub kosmetyczką, warsztaty teatralne i zajęcia sportowe – to tylko część oferty przygotowanej przez działający w Brusach Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Z propozycji przygotowanych przez tę instytucję skorzystało już około 170 osób. Kolejni zainteresowani wciąż są przyjmowani.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji powstał w roku 2020. Jego działalność już na wstępie została ograniczona przez pandemię. Od tego roku wszystko działa już na pełnych obrotach – zapewnia Tomasz Rogala, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach, placówki w której odbywa się większość zajęć.

- W ramach tego ośrodka zaproponowaliśmy bardzo szeroki wachlarz różnych inicjatyw, różnych spotkań pod kątem edukacyjnym, gdzie można uczyć się języka obcego, głównie języka angielskiego. Są też zajęcia sportowe, spotkania z geriatrą, spotkania z dietetykiem. Powstała także amatorska liga piłki siatkowej, amatorska grupa teatralna. Powstał klub aktywności lokalnej i jest jeszcze cały szereg działań, które dopiero się rozwiną – dodaje dyrektor.

Wszystkie kursy i zajęcia są bezpłatne. Skorzystać z nich może każda osoba dorosła, będąca mieszkańcem gminy Brusy. Działalność LOWE (Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji) jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”. Gmina Brusy pozyskała na ten cel 250 tysięcy złotych, z czego 75 tysięcy można było przeznaczyć na zakup pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. W ten sposób zakupiono na przykład mobilną scenę dla pracowni teatralnej, tablety, sprzęt sportowy, a także profesjonalne fantomy przydatne w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Oferta edukacyjna została dobrana na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań. Dzięki temu zainteresowanie zajęciami jest teraz bardzo duże – mówi Anna Ossowska, koordynatorka projektu.

W terenie prężnie działa już Amatorska Liga Piłki Siatkowej Kobiet, a grupa teatralna przedstawiła swój pierwszy spektakl. Odbyły się też zajęcia rękodzielnicze dla niepełnosprawnych. Do tej pory we wszystkich zajęciach wzięło udział około 170 mieszkańców. Prowadzący projekt szacują, że z ofert skorzysta jeszcze drugie tyle.

Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy obsługi programu Excel oraz kurs językowy. Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 – tel: 52 398 35 13

IMG_20210905_160449.jpg

W ramach działań Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji amatorska grupa teatralna przedstawiła spektakl "Kaszubi jadą". 

 

191680917_275240241045276_4863765448703731648_n.png

 

 

 

poniedziałek, 13 wrzesień 2021 11:22

ZABORSKIE DOŻYNKI GMINNE W BRUSACH

Napisane przez

Rolnicy, producenci, ogrodnicy i działkowcy z całej gminy Brusy dziękowali wraz z rodzinami za zebrane w tym roku plony. Zaborskie Dożynki Gminne odbyły się w niedzielę, 12 września.

Dziękczynienie rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym w Brusach. Eucharystii przewodniczyli księża z Parafii Wszystkich Świętych: ks. proboszcz Jan Flaczyński, ks. Prałat Zdzisław Wirwicki, ks. Rafał Grot, ks. Tadeusz Rybiński i ks. Andrzej Węsierski. Ostatni z kapłanów wygłosił okolicznościowe kazanie.

Podczas Eucharystii poświęcone zostały chleb i przyniesione przez delegacje sołeckie korony i figury żniwne. Bochen chleba z tegorocznych zbóż i wieńce dożynkowe to najważniejsze symbole corocznego święta plonów. Po mszy korowodem udano się na plac dożynkowy przy zespole szkół w Brusach.

Starostami tegorocznych dożynek gminnych byli pani Beata Stoltmann z Windorpia i pan Michał Szyngwelski z Czapiewic – Wybudowania. Zgodnie z ceremoniałem starostowie przekazali na ręce burmistrza Brus Witolda Ossowskiego poświęcony podczas mszy chleb i podzielili się nim z przybyłymi mieszkańcami.

Na dożynkowej scenie, w kilku odsłonach, zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Krëbane w strojach kaszubskich, których zakup został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu z Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021orazoraz kapela podwórkowa „Ferajna Bydgoska”. Gwiazdą wieczoru był „Kabaret pod Wyrwigroszem”.

Jak co roku przedstawiciele sołectw mieli okazję wziąć udział w szeregu dożynkowych konkurencji. Oceniano wieńce, stoiska ze swojskim jedzeniem oraz witacze dożynkowe, które stoją na wjazdach do gminnych miejscowości. Ponadto zorganizowano potyczki sołeckie, a dodatkowe punkty przyznawano tym sołectwom, które zaprezentowały pojazd dożynkowy. Za wszystkie te konkursy przyznawano oddzielne punkty, które rozstrzygały dożynkowy konkurs o Puchar Burmistrza Brus.

Najładniejszy wieniec tradycyjny zaprezentowało Sołectwo Zalesie, w konkursie na wieniec nowoczesny zwyciężyło Sołectwo Przymuszewo, na najciekawsze stoisko zapraszało Sołectwo Główczewice, najokazalszy witacz w miejscowości przygotowało Sołectwo Małe Gliśno, a potyczki sołeckie wygrało Sołectwo Leśno. W całościowej klasyfikacji największą liczbę punktów zdobyło Sołectwo Zalesie.

Podczas dożynek wręczono także nagrody w gminnym etapie konkursu Piękna Wieś Pomorska. W kategorii zagroda rolnicza pierwsze miejsce zajęli państwo Sylwia i Jan Szczepańscy z Czarnowa, a w kategorii wieś wygrały Wielkie Chełmy. Fundatorem nagród w konkursie była Gmina Brusy oraz Firma Sylva Drewno. Warto dodać, że posesja Państwa Szczepańskich zdobyła pierwsze miejsce w etapie powiatowym konkursu i trzecie w etapie wojewódzkim, a wieś Wielkie Chełmy zdobyła trzecią lokatę w etapie powiatowym konkursu. 

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16