Weronika Synak

Weronika Synak

piątek, 26 listopad 2021 18:51

GMINA BRUSY WSPIERA PRZEDSZKOLAKÓW

Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał dziś (26.11) umowę z wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Leszkiem Bonną na dofinansowanie projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków."

Wartość projektu ogółem wynosi nieco ponad 1,3 mln zł. Pozyskane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 opiewa na ok. 1,1 mln zł. 

W ramach przedsięwzięcia Gmina Brusy dostosuje 12 miejsc edukacji przedszkolnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i wesprze je poprzez dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy. Ponadto dla pozostałych przedszkolaków zostaną zorganizowane zajęcia m.in. z programowania, języka angielskiego, eksperymentów i kompetencji społecznych oraz zajęcia z wyrównania deficytów. Zmodernizowany zostanie również plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Brusach. Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia rozwijające kompetencje wspomagające rozwój i edukację dzieci. Specjalne warsztaty i wsparcie zaplanowano także dla rodziców podopiecznych przedszkoli. 

Z projektu skorzysta minimum 279 przedszkolaków, 31 opiekujących się nimi nauczycielek, a także rodzice. 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3

 

Szczegółowa trasa odwiedzin Świętego Mikołaja w gminie Brusy: 

14:00 Brusy – plac targowy

14:05 Kosobudy – przy świetlicy

14:20 Małe Gliśno – przy świetlicy

14:45 Zalesie – przy świetlicy

15:08 Lubnia – przy świetlicy

15:30 Leśno – przy świetlicy

15:40  Główczewice – przy świetlicy, OSP Lubnia

15:55 Czapiewice – przy świetlicy

15:55 Przymuszewo – przy szkole, OSP Leśno

16:10 Orlik – przy świetlicy, OSP Lubnia

16:50 Czarnowo – przy świetlicy

17:00 Rolbik – przy sklepie, OSP Małe Chełmy

17:15 Czyczkowy – przy świetlicy

17:40 Wielkie Chełmy – przy szkole

18:00 Małe Chełmy – przy świetlicy

18:30 Męcikał – przy świetlicy

19:00 Czarniż – przy świetlicy

19:20 Kinice – przy świetlicy

19:40 Brusy – plac targowy

Burmistrz Brus zaprasza mieszkańców miasta i gminy Brusy do udziału w bezpłatnych szczepieniach ochronnych przeciwko grypie.

 

OSOBY W WIEKU 65 – 75 LAT

mogą skorzystać ze szczepienia przeciwko grypie w ramach Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu”, finansowanego z budżetu Gminy Brusy. 

Realizatorem programu, wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert, jest firma ProMed Sp. z o.o. Telefoniczne zapisy na szczepienia prowadzi pracownik Urzędu Miejskiego w Brusach  (w godzinach pracy urzędu) pod nr tel. 52 39 69 325.

 

OSOBY 75+ ORAZ DOROŚLI PONIŻEJ 65. ROKU ŻYCIA

mogą skorzystać ze szczepienia przeciwko grypie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej.

Realizatorem szczepień dla tej grupy osób, w ramach NFZ, jest Przychodnia Rodzinna Thielemann i Wspólnicy Sp. j. Rejestracja odbywa się pod nr tel. 52 33 55 999 (wew. 1).

 

Zapraszamy na spotkanie z autorami książki „Magnus Bruski. Bohater z Gdańska” - dr. Leszkiem Molendowskim z Muzeum Gdańska oraz o. Michałem Oskiem, dominikaninem, proboszczem Parafii Św. Mikołaja w Gdańsku. Postać pochodzącego z Brus Magnusa Bruskiego przybliżą także jego krewni Ryszard i Przemysław Szamoccy.

Spotkanie odbędzie się w piątek, 3 grudnia, o godz. 17.00 w Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach. Autorzy przybliżą uczestnikom postać księdza Magnusa. Ponadto będzie możliwość zakupu książki w cenie 20 zł za egzemplarz.

Warto przypomnieć, że 4 września br., dokonano odsłonięcia tablicy na elewacji Klasztoru oo. Dominikanów w Gdańsku, która upamiętnia wybitną postać ks. Magnusa Bruskiego. W wydarzeniu uczestniczyli krewni księdza Magnusa oraz burmistrz Brus Witold Ossowski. Przy tej okazji powstała książka, której dotyczy spotkanie autorskie.

Zapraszamy!  

plakat.jpg

Ks. Magnus Bruski - urodził się 31 lipca 1886 r. w Brusach. Święcenia kapłańskie przyjął 9 marca 1913 r. po ukończeniu seminarium w Pelplinie. W latach 1913–1922 był wikarym w kościele św. Mikołaja, w latach 1922-1926 administratorem parafii w Świętym Wojciechu, w 1926-1935 proboszczem kościoła Trójcy Świętej w Oliwie, w 1935-1945 proboszczem kościoła św. Mikołaja. Opiekował się szpitalem Najświętszej Marii Panny, kaplicą Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Dolnym Mieście, katolickim sierocińcem dla chłopców, Kongregacją Mariańską dla młodzieży żeńskiej i Towarzystwem Trzeźwości.

Był współorganizatorem w 1935 r. I Synodu Kościoła Gdańskiego. Za swoje antyhitlerowskie poglądy i postawę był szykanowany w przedwojennym Gdańsku przez władze i policję.

W marcu 1945 r., dzięki odważnej postawie i rozmowie z radzieckim oficerem, mimo splądrowania kościoła św. Mikołaja, nie dopuścił do jego spalenia i wymordowania szukających tam schronienia cywilów. Opiekował się na terenie plebanii chorymi. Zmarł zarażony tyfusem 9 lipca 1945 r. Został pochowany cztery dni później na cmentarzu św. Mikołaja przy Wielkiej Alei. Po likwidacji cmentarza, 21 października 1968 r., prochy ks. Magnusa Bruskiego zostały przeniesione do kwatery kapłańskiej na cmentarz w Oliwie.

 

Burmistrz Brus Witold Ossowski podpisał dziś (25.11) umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru drugiego etapu budowy drogi z Brus - Jaglii w kierunku Żabna.

Inwestycję zrealizuje jeszcze w tym roku firma Usługi Transportowe, Ziemne Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski. Nadzór nad zadaniem będzie pełnić JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Jacek Marciniak.

Do wykonania pozostało niespełna 600 m asfaltowej drogi o szerokości 3,5 m. Koszt zadania wyniesie nieco ponad 320 tys. zł. Prawie 150 tys. zł pokryje dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego, 22 tys. fundusz sołecki Brus – Jaglii, a 9 tys. fundusz sołecki Żabna.

DSC_7279__kopia.jpg

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji. Na zdjęciu burmistrz Witold Ossowski oraz Henryk Czarnowski.

Choć jest już w służbie od prawie roku, teraz doczeka się on oficjalnego przekazania. Mowa o wozie strażackim, który gmina otrzymała w nagrodę za zwycięstwo w plebiscycie „Bitwa o Wozy”. Uroczystość przekazania pojazdu dla OSP w Brusach odbędzie się w poniedziałek (29.11) o godzinie 15.00 przed remizą tejże jednostki.

Ogłoszony w 2020 roku plebiscyt „Bitwa o Wozy” premiował te gminy, w których zanotowano najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich. Klasyfikację prowadzono w 49 regionach, zgodnie z dawnym podziałem administracyjnym. Brusy znalazły się w grupie samorządów z dawnego województwa bydgoskiego. Dzięki zaangażowaniu wyborców, gmina zajęła w swoim regionie pierwsze miejsce i otrzymała 800 tysięcy złotych nagrody z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Nasi mieszkańcy, bruszanie, aktywnie wzięli udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ta frekwencja wyniosła prawie 72 procent. W Polsce frekwencja wynosiła ponad 68 procent. Gminy, które zgodnie ze starym podziałem administracyjnym sprzed roku 1999, gdzie ta frekwencja była najwyższa, otrzymały środki finansowe na zakup samochodu strażackiego. Tak naprawdę to jest pojazd, który jest własnością naszych mieszkańców, zwłaszcza tych mieszkańców, którzy wzięli udział w wyborach, którzy zapewnili tak wysoką frekwencję – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Wóz bojowy, który otrzymali strażacy z Brus, to samochód typu średniego. Jest on wykorzystywany nie tylko w akcjach gaśniczych, ale także w ratownictwie drogowym. Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć z bliska ów pojazd, a także uczestniczyć w ceremonii jego oficjalnego przekazania, zapraszamy w poniedziałek (29.11) do Brus.

DSC_7399_1522_1016.jpg

Uczennice naszej szkoły Kinga Wojciechowska kl V i Zuzanna Zblewska kl III zdobyły wyróżnienie, w konkursie wzięła udział również Kinga Kloskowska, do konkursu uczennice przygotowała Katarzyna Olszewska

Previous Next Play Pause
1 2 3
 
OPRACOWANIE: Szkoła Podstawowa w Czapiewicach. 

środa, 24 listopad 2021 14:45

XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach

30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brusy na lata 2021 - 2030
b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
c) o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy
d) uchylenia Uchwały Nr XXXIII – 354/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Brusy
e) wynagrodzenia Burmistrza Brus
f) zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
g) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy
h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
i) podatku od nieruchomości
j) wysokości stawek podatku od środków transportowych
k) wprowadzenia opłaty targowej
l) wprowadzenia opłaty miejscowej
m) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

środa, 24 listopad 2021 13:19

OBJAZDOWE MIKOŁAJKI. ZAPRASZAMY!

Strona 1 z 89