poniedziałek, 25 styczeń 2021 12:59

Informacje ogólne

Od 1 stycznia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Brusy, wynosi 29,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Wysokość przedmiotowego zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku, właściciel nieruchomości jest pozbawiony prawa do oddawania bioodpadów w pojemnikach oraz dowożenia ich do PSZOKu.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

 • papieru – w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,
 • szkła – w pojemnikach koloru zielonego,
 • metali i tworzyw sztucznych – w pojemnikach koloru żółtego,
 • bioodpadów – w workach lub pojemnikach koloru brązowego,
 • popiołu – w pojemnikach koloru czarnego,
 • odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – w workach lub pojemnikach koloru czarnego lub szarego.

Obowiązkiem gminy jest wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki:

 • metali i tworzyw sztucznych,
 • szkła,
 • papieru,
 • popiołu.

Obowiązkiem właścicieli jest wyposażenie nieruchomości:

 • w czarne pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
 • w brązowe worki/pojemniki do zbierania bioodpadów lub w kompostowniki.

Właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady w przydomowych kompostownikach zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na ten rodzaj odpadów.

Właścicielom nieruchomości, na których zamieszkuje co najmniej 7 osób przysługuje, w ramach opłaty, dodatkowy (drugi) komplet pojemników do segregacji odpadów (pojemnik żółty, zielony, niebieski, czarny na popiół).

Chęć otrzymania drugiego kompletu pojemników należy zgłaszać  telefonicznie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach (tel. 52 398 2362).

W 2023 roku odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością:

 • papier – 1 raz na kwartał,
 • metale i tworzywa sztuczne – 10 razy w roku,
 • szkło – 1 raz na kwartał,
 • popiół – 1 raz na miesiąc w okresie od listopada do kwietnia,
 • bioodpady – w zabudowie jednorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca a w zabudowie wielolokalowej 1 raz na tydzień,
 • odpady zmieszane – w zabudowie jednorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 4 tygodnie w okresie od listopada do marca a w zabudowie wielolokalowej 1 raz na tydzień.

 

ZASADY SEGREGACJI - ULOTKA DO POBRANIA

Ostatnio zmieniany piątek, 30 grudzień 2022 12:52