środa, 12 sierpień 2020 09:26

Akcje poboru krwi w Brusach

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Słupsku  organizuje cykliczne akcje poboru krwi.  Liczba odbytych akacji w poszczególnych latach:

-  2016 rok - 4,

-  2017 rok – 6,

- 2018 rok – 5,

- 2019 rok – 5.

Łącznie w latach 2016 – 2019 podczas akcji zebrano ponad 160 litrów krwi.

Akcje poboru krwi w 2020 roku: 28 stycznia, 31 marca ( akcja odwołana ze względu na COVID-19), 2 czerwca, 4 sierpnia, 6 października i 8 grudnia br.

Wyświetlony 343 razy