środa, 12 sierpień 2020 10:07

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach liczy obecnie 7 osób. Powołana została Zarządzeniem Burmistrza Brus z dnia 30 marca 2011 roku.

Skład:

- Marek Zblewski                               - przewodniczący

- Magdalena Szyca – Lepak              - członek

- Ewa  Czapiewska                            - członek

- Agnieszka Drzewicka                      - członek

- Irena Hoppe                                     - członek

- Jacek Słomiński                               - członek

- Mieczysław Spierewka                    - członek

Kompetencje oraz zasady pracy komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Brusach przyjęty Zarządzeniem Burmistrza brus nr 309/2009
z dnia 6 kwietnia 2009 roku.

Wyświetlony 308 razy