piątek, 28 sierpień 2020 12:18

Ewidencja Ludności

Inspektor ds. ewidencji ludności: Elżbieta Ossowska

Kontakt:

tel. 52 39 69 323

biuro nr 10 (parter)

 

Zadania samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Ludności: 

 1. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 2. prowadzenie i aktualizacja danych w systemie informatycznym i kartotecznym,
 3. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
 4. udzielanie informacji ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych
  i unieważnionych dowodów osobistych,
 5. prowadzenie prac związanych z nadawaniem numeru ewidencyjnego,
 6. opracowywanie decyzji administracyjnych orzekających w sprawach wymeldowania
  i zameldowania,
 7. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 8. przygotowywanie spisów wyborców niezbędnych do przeprowadzenia wyborów, referendów i konsultacji.

 

POBIERZ STOSOWNE WNIOSKI, FORMULARZE - kliknij 

Ostatnio zmieniany piątek, 28 sierpień 2020 12:37