wtorek, 01 wrzesień 2020 12:02

Numery rachunków bankowych

Urząd Miejski w Brusach

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

rachunek bieżący: nr konta 86 8144 0005 2005 0500 1267 0001

BS Koronowo O/Brusy ul. Józefa Chełmowskiego 5

 

Dotyczy wpłat m.in. opłaty: skarbowa, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawny, wykupy działek i mieszkań.

 

Inne tytuły wpłat:

 

  • Opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

  • Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego wyszczególniony na każdej decyzji.

 

  • Wadium przetargowe oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nr konta 59 8144 0005 2005 0500 1267 0002

BS Koronowo O/Brusy ul. Józefa Chełmowskiego 5

 

 

Gmina Brusy

ul. Na Zaborach 1

89-632 Brusy

rachunek bieżący:    nr konta 38 8144 0005 2005 0500 3400 0001

BS Koronowo O/Brusy ul. Józefa Chełmowskiego 5

Dotyczy: dochody i udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych

 

Dane do przelewów zagranicznych:
 

Nr SWIFT: GBWCPLPP

PL ……………(odpowiedni nr rachunku bankowego)

Ostatnio zmieniany wtorek, 01 wrzesień 2020 12:11