środa, 12 sierpień 2020 10:10

Punkt Konsultacyjny w Brusach

 

         Mając na względzie zdrowie swoich mieszkańców i zarazem realizację zapisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina Brusy od wielu lat finansuje działalność Punku konsultacyjnego, który mieści się w Urzędzie Miejskim w Brusach. Działalność Punktu finansowana jest w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Obecnie w Punkcie pracuje 5 specjalistów:


TERAPEUCI  UZALEŻNIEŃ

            -          Erdmańczyk  Anna

            -          Stoltmann  Joanna

 PSYCHOLODZY

            -          Jurkowska – Groth Aldona

            -          Stobiecka  Monika 

RADCA  PRAWNY

            -          Paluszkiewicz Paweł


Zakres działalności Punktu:

  • postępowanie diagnostyczne, polegające na rozpoznaniu sytuacji psychospołecznej, medycznej, prawnej klienta oraz ustalenie skutecznych sposobów pomocy,
  • poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, w tym rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • wszechstronna informacja na temat mechanizmów powstawania uzależnień oraz możliwości i dostępnych form terapii,
  • dostarczanie informacji o dostępnych miejscach pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,
  • motywowanie i kierowanie do leczenia,
  • udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzin,
  • propagowanie zdrowego trybu życia.

         miejsce: Urząd Miejski w Brusach – biuro nr 14

Zapisy na wizyty konsultacyjne oraz więcej informacji nt. dyżurów, działalności Punktu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach  udziela p. Agnieszka Drzewicka – pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – Urząd Miejski w Brusach  biuro nr 15 - tel. 52 396 93 25.

Wyświetlony 640 razy