czwartek, 27 sierpień 2020 14:32

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Adres punktu: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy

Godziny otwarcia: wtorki i czwartki od 13:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 12:00

 Telefon kontaktowy: 52 398 23 62

 

W PSZOK odbierane są nieodpłatnie odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Gminy Brusy.

Odpady odbierane bezpłatnie w punkcie:

 • Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • Bioodpady, tylko z nieruchomości, które nie kompostują tych odpadów
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm w ilości 4 szt. na mieszkańca rocznie
 • Przeterminowane leki
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • Rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania
  po nich
 • Opakowania po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji
  i dezynsekcji
 • Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyte pojemniki po tuszach i tonerach
 • Inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (np. farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich itp.)
 • Posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg na mieszkańca na rok, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych
  na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub
  na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej
 • Tekstylia i odzież

 

W PSZOK przyjmowane są też odpłatnie, w ramach usługi dodatkowej, odpady pochodzące z działalności rolniczej takie jak:

 • folia rolnicza, opakowania po nawozach i typu big bag w cenie 447,12 zł za 1 tonę odpadów (w przypadku przekazania zabrudzonej folii rolniczej cena za przyjęcie 1 tony odpadu wynosi - 1855,44zł);
 • zużyte opony od maszyn rolniczych w cenie 1665,36 zł za 1 tonę odpadów.

 

W PSZOK nie są przyjmowane bezpłatnie odpady pochodzące od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą. Podmioty te są zobowiązane posiadać odrębną umowę z firmami posiadającymi aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Brus.

 

REGULAMIN PSZOK

Ostatnio zmieniany piątek, 30 grudzień 2022 12:55