piątek, 28 sierpień 2020 11:53

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Podstawowym zadaniem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.

Działania doradcze ukierunkowane są na:

 

 • doradztwo technologiczne,
 • pomoc rolnikom w ubieganiu się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
 • wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i programu rolnośrodowiskowego,
 • modernizację gospodarstw rolnych poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych,
 • wdrażanie rachunkowości rolnej i Polskiego FADN,
 • wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na wsi,
 • działania na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • ochronę naturalnego środowiska i krajobrazu przyrodniczego,
 • integrowanie się rolników w grupy producenckie,
 • promocję nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
 • upowszechnianie wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

 

Na terenie gminy Brusy doradztwo udziela:

 

 • Magdalena Wojda tel. 797 010 678
 • Piotr Stoltman tel. 797 010 665

 

Strona internetowa Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - kliknij

 

Ostatnio zmieniany piątek, 28 sierpień 2020 12:01
Więcej w tej kategorii: Pomorska Izba Rolnicza »