środa, 15 lipiec 2020 09:53

Ścieżki przyrodnicze

ZPKŚcieżki przyrodnicze administrowane przez Zaborski Park Krajobrazowy.


Ścieżka „Piecki”

Ścieżka położona jest przy drodze Czernica – Laska, ok. 4 km za Asmusem. Trasa o długości 2 km prowadzi w otulinie rezerwatu przyrody „Piecki” powołanego w 2001 r. Celem utworzenia ścieżki dydaktycznej była prezentacja flory oraz zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla jezior lobeliowych, jezior dystroficznych, a także torfowisk, borów świeżych i bagiennych. Ścieżka umożliwia poznanie jezior Piecki, Kaczewo i Piecki Małe. W najciekawszych miejscach zainstalowano tablice edukacyjne. Przejście całego szlaku zajmuje około 60 min.


Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza „Kokoszka”

Ścieżka zlokalizowana jest przy leśniczówce Kokoszka, ok. 2 km od wsi Swornegacie. Trasa o długości 1,5 km wiedzie nad brzegami jezior Długiego i Karsińskiego oraz rzeki Chociny. Wyznaczona została, aby przedstawić niektóre gatunki ptaków w powiązaniu z siedliskami w których bytują: rzeka, bagno, pas szuwarów, jezioro, pole uprawne i las. Dzięki wybudowanej czatowni można bezpiecznie obserwować: błotniaka stawowego, bielika, czaplę siwą, żurawia, gągoły, trzciniaka i wiele innych ptaków. Przejście ścieżki z przewodnikiem zajmuje około 3-4 godzin.


Ścieżka przyrodnicza „Dolina Kulawy”

Ścieżka zaczyna się przy moście na drodze Laska – Widno i wiedzie nas wzdłuż malowniczej rzeki Kulawy, aż do południowego brzegu jeziora Małe Głuche. Trasa ma długość ok. 5 km. i prowadzi dnem rynny subglacjalnej do następujących przystanków dydaktycznych: Jak powstała dolina Kulawy, Działalność bobrów, Rzeka i jej bogactwo, System nawodnień łąk w dolinie Kulawy, Rędziny pojeziorne w rynnie Jezior Głuchych, Rośliny siedlisk nawęglanowych, Elementy systemu nawodnień, Lasy łęgowe. Po drodze mijamy kompleks łąk funkcjonujący dzięki dawnemu systemowi nawadniającemu oraz niecodzienny pomnik przyrody – drewnianą stodołę w osadzie Wawrzynowo, będącą siedliskiem chronionych porostów. Na torfowiskach zainstalowano przeszło 200 mb kładek drewnianych. Przejście ścieżki zajmuje około 4 godzin.


Ścieżka kulturowa w Leśnie

Ścieżka położona jest 2 km od wsi Leśno na południe od jeziora Leśno Dolne. Znajduje się tam cmentarzysko z kurhanami i kręgami kamiennymi (efekt wierzeń, zwyczajów i obrzędów przebywających dawniej na tych ziemiach Gotów). Tutaj znajduje się 26-cio metrowej średnicy kurhan ze stelą (kamień o wys. 2 m) o cechach antropomorficznych (zaznaczony nos, łuki brwiowe). Na cmentarzysku zrekonstruowano groby skrzynkowe (wczesna epoka żelaza). Dzięki informacjom zgromadzonym na tablicach można zapoznać się z efektami prowadzonych tutaj prac archeologicznych. Przejście ścieżki zajmuje około 40 min.


Ścieżka „Laska”

Ścieżka położona jest na zachód od miejscowości Laska. Na szlaku można zobaczyć odrestaurowany system nawodnień pochodzący z końca XIX wieku. System zasilany jest wodą pochodzącą z rzeki Kłonecznicy. Dzięki sprawnie działającemu systemowi nawodnień w ciągu roku następują zmiany poziomu zwierciadła wody gruntowej, która utrzymuje się wysoko wiosną i jesienią, a opada nisko lub bardzo nisko w pełni lata. Tak działający system daje możliwość koegzystencji wielu gatunkom roślin, często o skrajnie różnych wymaganiach siedliskowych. Kompleks łąk przylega do utworzonego w 1977 r. rezerwatu ornitologicznego „Jezioro Laska”.

Wyświetlony 290 razy
Więcej w tej kategorii: « Szlaki pieszo - rowerowe