środa, 12 sierpień 2020 12:21

Małe granty (zasady)

 

Art. 19a Realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zezwala, aby jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość zadania publicznego może zlecić ich realizację
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

               Oferta na realizację zadania publicznego musi spełnić następujące warunki:

  1. zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny;
  2. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  3. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  4. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

     Oferty można składać bezpośrednio w biurze interesanta Urzędu Miejskiego
w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny urzędu.

 

Wyświetlony 333 razy
Więcej w tej kategorii: Małe granty (oferty) »