wtorek, 11 sierpień 2020 14:44

Ankieta dotycząca potrzeb wsparcia mieszkańców gminy w zakresie mobilności

Burmistrz Brus zaprasza mieszkańców miasta i gminy Brusy do udziału w ankiecie, która pomoże w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie mobilności. Na podstawie wyników ankiet zostanie opracowany projekt „Kompleksowej koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door”, który będzie stanowił załącznik do wniosku
o przyznanie grantu w ramach konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.
Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby
z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się
z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie - o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Ankiety wypełnić można do 17 sierpnia 2020r. internetowo 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR0O4WKbxjg5T4ub1R9wVATCFz_fUYAsbennc96cIeNAxCmw/viewform?usp=sf_link  

lub w wersji papierowej dostępnej w miejscach użyteczności publicznej.

 

 

Wyświetlony 227 razy