wtorek, 01 wrzesień 2020 22:28

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r.

98043

To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

98044

Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

98045

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

98046

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W okresie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Brusach będzie pełnić dyżury:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Brusach w godzinach pracy urzędu (w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, we wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00) oraz telefonicznie pod numerem 523969379
  • telefonicznie pod numerem 523969379 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 15.00 do 20.00, we wtorek w godzinach od 16.00 do 20.00).

Gminne Biuro Spisowe informuje również o przygotowanym w Urzędzie Miejskim w Brusach stanowisku komputerowym, gdzie zainteresowani rolnicy, nieposiadający technicznych warunków dokonania samospisu (np. brak komputera lub Internetu), będą go mogli dokonać.

Wyświetlony 301 razy