czwartek, 24 wrzesień 2020 12:52

Poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach poszukuje osób chętnych i spełniających wymogi pracy w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

- lub osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Gmina Brusy realizuje resortowy program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” współfinansowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020r.Program wprowadza bezpłatnie usługę asystenta mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.),

–wyjściu, powrocie lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,

– załatwieniu spraw urzędowych,

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– korzystaniu z dóbr kultury.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MGOPS  w Brusach, ul. Na Zaborach 1 lub pod numerem telefonu 52 3969385.

 

 

ministerstwo-rodziny-pracy-polityki-spolecznej.png

Wyświetlony 525 razy