piątek, 18 grudzień 2020 10:01

MINĄŁ TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą nowe stawki i zasady naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byli złożyć do 11 grudnia 2020 r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prosimy mieszkańców, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, o niezwłoczne złożenie deklaracji, tak aby możliwe było prawidłowe ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Druk deklaracji wraz instrukcją wypełniania i ulotkę informacyjną można pobrać poniżej: 

DEKLARACJA 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

ULOTKA INFORMACYJNA

Aby poprawnie wydrukować deklarację należy najpierw zapisać ją na dysku.

Nową deklarację należy złożyć:

Uwaga! Nie można wysłać deklaracji e-mailem lub faksem!

Wyświetlony 1874 razy