piątek, 09 lipiec 2021 13:27

Nabór uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach

Burmistrz Brus zaprasza osoby chętne do udziału w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brusach.

Uczestnikiem ŚDS może być każda dorosła osoba zamieszkała na terenie Gminy Brusy z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekłą chorobą psychiczną, zespołem demencyjnym, depresją, przez którą ma trudności w codziennym funkcjonowaniu, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy będą korzystać ze wsparcia indywidualnego i zajęć grupowych, poradnictwa psychologicznego, spotkań oraz wyjazdów integracyjnych, zajęć usprawniających. Będą rozwijać swoje zainteresowania i uczyć się nowych umiejętności pozwalających na większą samodzielność.

Zajęcia odbywać się będą w odrestaurowanym  budynku po starej szkole przy ul. Szkolnej 1 w Brusach 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w wymiarze 8 godz. dziennie i rozpoczną się we wrześniu br.

Osoby, zainteresowane uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brusach prosimy o zgłaszanie się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach, ul. Na Zaborach 1, tel. 52 3969385 w godzinach pracy Ośrodka poniedziałek, środa-piątek 7.00-15.00, we wtorek 8.00-16.00.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy dalej ŚDS, (załącznik)
  2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, (załącznik)
  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, (załącznik)
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
Wyświetlony 3493 razy