sobota, 10 lipiec 2021 09:00

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

W związku z potwierdzeniem zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Brusy informujemy, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji, w terminie do 15 października 2021 r.

Korzystając z własnego Profilu Zaufanego producent rolny określa za pomocą aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie.

Wprowadzone przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  • w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
  • określającymi zasięg i zakres suszy opublikowanymi w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą, aż do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Do wniosku o oszacowanie szkód, może zostać dołączona dokumentacja fotograficzna przedstawiająca ich zakres.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Link do aplikacji: KLIKNIJ

Rodzaje upraw objętych suszą należy sprawdzić na stronie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej KLIKNIJ. Z uwagi na aktualizowanie raportów zalecamy regularnie sprawdzać czy dana uprawa objęta jest suszą.

Wyświetlony 3404 razy