piątek, 18 marzec 2022 08:09

POLSKI ŁAD - WNIOSKI O DOFINANSOWANIA KOLEJNYCH INWESTYCJI ZŁOŻONE

20 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład chce pozyskać Gmina Brusy. Samorząd złożył wnioski na trzy zadania. Pierwsze dotyczy budowy dróg, drugie – termomodernizacji budynku szkoły w Brusach, a trzecie – rozbudowy remizy OSP w Brusach.

Zdaniem władz gminy, wszystkie trzy zadania są równie istotne z punku widzenia potrzeb mieszkańców, stąd też decyzja o złożeniu różnych wniosków. Priorytetem jest pierwszy z nich, zakładający modernizację sieci dróg w centrum miasta. W ubiegłym miesiącu gmina otrzymała pierwsze dofinansowanie na budowę odwodnienia i przebudowę sieci drogowej. Obejmuje ono jednak tylko połowę wartości całej, ponad 20-to milionowej inwestycji. Wnioskowane teraz dofinansowanie, pozwoliłoby na zmniejszenie wkładu własnego gminy i przyspieszenie całego procesu inwestycyjnego.

Równie ważna jest też termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. Ta inwestycja ma ograniczyć straty ciepła w całym obiekcie. Przy okazji przebudowane ma być też przyszkolne zaplecze kuchenno-magazynowe.

Trzeci wniosek dotyczy rozbudowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach.

- Tam na dzisiaj brakuje nam miejsca, aby zmagazynować niezbędny sprzęt, pojazdy i nie tylko. Chcemy, aby docelowo powstało tam Centrum Zarządzania Kryzysowego, aby wszystkie służby mogły skupiać się w tym budynku. Mam na myśli strażaków, ale również ratownictwo medyczne. Prawda jest taka, że jeżeli cokolwiek się dzieje na terenie naszej gminy, to praktycznie w tym miejscu się spotykamy. To jest nasze centrum dowodzenia – mówi Witold Ossowski, Burmistrz Brus.

Jak dodaje – realizacja wyżej wymienionych zadań jest uzależniona od przyznania środków. Gmina nie jest w stanie finansować tak dużych zadań wyłącznie z własnego budżetu.

W ubiegłym roku Gmina Brusy z pierwszego rozdania programu Polski Ład otrzymała promesę o wartości 10 milionów złotych na rozpoczęcie budowy hali sportowej. Obecnie magistrat przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie tej części zadania.

polski-lad.jpg

Wyświetlony 3212 razy

Media

WYPOWIEDŹ BURMISTRZA BRUS