piątek, 25 marzec 2022 10:18

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach

31 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brusach.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
d) uchylenia Uchwały Nr X-128/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Brusy
e) o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach
f) przekazania petycji według właściwości
g) określenia wykazu kąpielisk na 2022 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.

 

Wyświetlony 3657 razy