piątek, 15 kwiecień 2022 08:53

FLOREK – WSPARCIE DLA OSP

Prawie 60 tysięcy złotych na zakup drobnego wyposażenia oraz elementów ochrony osobistej otrzymają strażacy z Gminy Brusy. Sprzęt i odzież trafią do jednostek: w Brusach, Leśnie, Kosobudach, Męcikale, Czyczkowach i Zalesiu. Wszystko to w ramach akcji „Florek – wsparcie dla OSP”.

Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Zakłada on udzielenie dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W całym województwie pomorskim wsparcie takie otrzyma 108 straży. Sześć z nich to jednostki z gminy Brusy. Pieniądze będą przeznaczone na doposażenie naszych jednostek – mówi Janusz Szmaglik, komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Gminy Brusy.

- Chodzi tu przede wszystkim o niezbędny sprzęt wyposażenia osobistego oraz podręczny sprzęt gaśniczy, czyli umundurowanie bojowe i koszarowe, węże pożarnicze, prądownice pożarnicze, hełmy strażackie, kominiarki – dodaje komendant.

Nowo zakupiony sprzęt i odzież zastąpi ten, który jest już wysłużony i wybrakowany. Zakupy powinny być zrealizowane do końca lipca.

MATERIAŁ "PANORAMY" GDAŃSK>>>>>

IMG-20220408-WA0004.jpg

Jednostki OSP z gminy Brusy objęte dofinansowaniem, podczas konferencji dot. programu "Florek" w Gdańsku, reprezentowała delegacja OSP Czyczkowy na czele z prezesem Henrykiem Januszewskim. 

Wyświetlony 3730 razy

Media

Wypowiedź: Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Brusach Janusz Szmaglik