wtorek, 26 kwiecień 2022 11:39

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI WYMIANY KOPCIUCHÓW!

Od 30 października 2020 r. na obszarze województwa pomorskiego obowiązują uchwały antysmogowe przyjęte przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Głównym założeniem ww. uchwał jest likwidacja wszystkich przestarzałych instalacji grzewczych oraz zakaz stosowania paliw niskiej jakości.

wethjkmolu.jpg

Na terenie województwa pomorskiego od 1 stycznia 2021 r. nie można spalać w piecach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Budujesz lub remontujesz dom?

Pamiętaj, że od 2020 roku nowo instalowane kotły, piece lub kominki muszą spełniać wymagania dyrektywy parlamentu europejskiego w sprawie Ekoprojektu (tzw. Ecodesign), która wymaga od nowoczesnego kotła aby zapewnił wysoką sprawność działania oraz niski stopień emisji zanieczyszczeń podczas całego okresu użytkowania. 

Kupując kocioł należy sprawdzić, czy dany egzemplarz w momencie zakupu na 100% posiada certyfikat Ekoprojektu, czy jest on wydany przez uprawnioną jednostkę i czy na pewno dotyczy tej wersji kotła, którą kupujesz.

 • Sprawdź informacje umieszczone na certyfikacie (świadectwie)
 • Upewnij się, że laboratorium, w którym wykonywane było badanie kotła, posiada akredytację.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690) od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz sprzedaży tzw. bezklasowych kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno itp.). Chodzi o takie urządzenia, które przy okazji spalania paliwa wytwarzały także duże ilości szkodliwych zanieczyszczeń.

Ponadto, od 01.04.2017 r. każdy kocioł powinien zostać oznaczony etykietą informującą o klasie energetycznej urządzenia.

Jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, takimi jak węgiel, drewno, pellet:

KROK 1         Sprawdź na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi kotła datę produkcji i klasę swojego kotła

KROK 2         Jeśli nie jest to kocioł spełniający wymogi Ekoprojektu (z certyfikatem Ecodesign) zobowiązany jesteś wymienić go na określone w uchwale antysmogowej źródła ciepła w następujących terminach:

 sgtjhyjkguk.jpg

Za wymianę kotła niespełniającego wymagań Ekoprojektu odpowiedzialny jest właściciel instalacji, w której następuje spalanie paliw!

Założenia uchwał antysmogowych w zakresie źródeł ciepła:

 • w przypadku braku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (miasto) albo sieci ciepłowniczej (wieś) dotychczasowy kocioł należy wymienić na:
 • OZE,
 • instalacja na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy,
 • energię elektryczną/ogrzewanie elektryczne,
 • instalację na paliwo stałe spełniającą wymogi Ekoprojektu,
 • w przypadku dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (miasto) albo sieci ciepłowniczej. (wieś) dotychczasowy kocioł należy wymienić na:
 • sieć gazową lub ciepłowniczą,
 • OZE,
 • instalacja na paliwo gazowe lub lekki olej opałowy,
 • energię elektryczną/ogrzewanie elektryczne.

W przypadku zapewnienia przez operatora dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja na paliwo stałe spełniająca wymogi Ekoprojektu, taka instalację można użytkować przez okres nie dłuższy niż 15 lat od daty rozpoczęcia jej eksploatacji.

Dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy (drewna) w kominkach (również tam, gdzie jest dostęp do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej), o ile spełniają one wymagania w zakresie Ekoprojektu, a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących.

Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów uchwał antysmogowych prowadzić będzie:

 • burmistrz,
 • Policja,
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Właściciel instalacji jest zobowiązany do przedstawienia organom uprawnionym do kontroli:

 • dokumentacji technicznej urządzenia;
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników;
 • dokumentu potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • kopii świadectwa jakości paliwa stałego;
 • dokumentacji potwierdzającej datę oddania instalacji do eksploatacji.

Za naruszenie przepisów uchwały antysmogowej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń można nałożyć grzywnę w wysokości od 20 zł do 5000 zł.

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: 

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

 

Wyświetlony 3588 razy