piątek, 15 lipiec 2022 13:51

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - diagnoza potrzeb

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach przeprowadza diagnozę potrzeb  osób zainteresowanych udziałem w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania czynności życiowych seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej. Wyposażona jest w: przycisk bezpieczeństwa SOS, dwustronną komunikację głosową, monitoring pulsu, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski i lokalizator GPS.

Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie w 2022 r. jest bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w programie do kontaktu z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brusach osobiście lub pod nr tel. 52 3969385, 52 3969395, 52 3969387 do 22 lipca br.

wspieraj_seniora15722.jpg

Wyświetlony 1836 razy