środa, 19 październik 2022 12:07

XIII REGIONALNY KONKURS „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH” - regulamin

REGULAMIN XIII REGIONALNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „POETYCKIE PODRÓŻE PO KASZUBACH”        


CELE KONKURSU:
Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Ponadto rozwijanie zdolności recytatorskich  i  pisarskich młodych twórców.

ZASADY KONKURSU:

1. Termin konkursu:

Poezja pisana:

Do 4 listopada 2022 roku należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Męcikale, ul. Szkolna 7, 89-632 Brusy z dopiskiem „Konkurs poetycki” jeden wiersz własnego autorstwa (napisany własnoręcznie lub komputerowo, może być skan lub wyraźne zdjęcie utworu)( załącznik 2). Utwory nie mogą być nigdzie publikowane i nagradzane.

Poezja recytowana:

Do konkursu poezji recytowanej należy zgłosić do 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej z danej szkoły. Uczestników należy zgłosić do 4 listopada 2022r, zgłoszenie przesyłając na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Męcikale, ul. Szkolna 7, 89-632 Brusy, z dopiskiem „Konkurs poetycki”. O terminie konkursu zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni na początku listopada. Przewidywany termin, druga połowa listopada 2022 r.

2. Tematyka:
Poezja własna – wiersz własny powinien być interpretacja tematu: „Góry, morze, las – wakacyjny czas”. Utwory mogą być pisane  w języku polskim lub w  języku kaszubskim.

Poezja recytowana – wiersz Jana Trepczyka. Długość recytacji, do 4 minut.

3. Nadsyłanie prac:
Wiersz własny należy opatrzyć godłem. W zgłoszeniu  należy podać  następujące dane: imię, nazwisko, wiek,  klasę, szkołę autora , imię i nazwisko oraz numer telefonu nauczyciela (opiekuna) (załącznik 2). Utwory należy przesłać na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można je także dostarczyć do szkoły lub wysłać listownie na adres szkoły.

4. Kategorie:
Wiersze własne i poezja recytowana rozpatrywane będą w następujących kategoriach:
- klasy II – III 
- klasy IV – VI
Ponadto poezja własna rozpatrywana będzie osobno w języku polskim i w języku kaszubskim.

5. Przebieg konkursu:
- Wyniki konkursu zarówno w poezji pisanej jak i recytowanej upublicznione zostaną w listopadzie na stronie www.brusy.pl oraz www.spmecikal.szkolna.net

- Szkoły i uczniowie, którzy otrzymają nagrody w konkursie poezji pisanej, zostaną powiadomieni telefonicznie o jej zdobyciu.                                                                                                                               

- Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowanie konkursu. Nagrody nieodebrane zostaną doręczone do szkół w inny możliwy sposób.

6. Postanowienia końcowe:

1. Przesłanie kart zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu i regulaminu.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.                                                                                                                     

3. Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury, które przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.                                                                                                   

4. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

Organizator:
Nauczyciel języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej w Męcikale: mgr Anna Różek

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ

Wyświetlony 3982 razy