poniedziałek, 07 listopad 2022 09:19

Trwa nabór wniosków do programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23 października 2022 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek na środki finansowe z Programu składa się do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 

Ponadto w dniu 26 października 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek na środki finansowe z Programu składa się do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

Opracowanie: MGOPS Brusy

Wyświetlony 3971 razy