wtorek, 08 listopad 2022 12:14

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W LUBNI

Burmistrz Brus ogłosił nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubni, w której skład wchodzi działka nr 265/17 o powierzchni 2335 m2. Działka objęta jest ostateczną decyzją ustalającą warunki zabudowy dopuszczającą realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90.000,00 zł netto.

Pełną informację zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Brusach, na stronie internetowej www.bip.brusy.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami, a także na tablicy w miejscowości Lubnia.

mapa.jpg

Wyświetlony 3502 razy