poniedziałek, 14 listopad 2022 10:50

EUROPEJSKA PULA TALENTÓW – POMOC DLA UKRAINY

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?  Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was!

 

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś objęta/objęty ochroną czasową?

Masz bezpłatny dostęp do następujących usług:

 • informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP
 • dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES  oraz polskiej stronie internetowej EURES w formie dostępu do:
 • informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA,
 • przeglądania bazy ofert pracy, 
 • rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU Talent Pool - Pilot”. 

 

Mieszkasz w Polsce i chcesz podjąć pracę za granicą w innym państwie członkowskim?

Pamiętaj, że:

 1. legalny pobyt i praca za granicą w państwach członkowskich UE/EFTA będą możliwe dla uchodźców z Ukrainy po uprzednim uzyskaniu przez nich uprawnień ochrony czasowej w danym państwie,
 2. opuszczenie Polski na okres powyżej 1 miesiąca skutkuje utratą przez uchodźcę z Ukrainy uprawnień nabytych na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Європейський Фонд Талантівдопомога для України

 

Ви українець, який покинув свою країну через війну і перебуваєте під тимчасовим захистом?   Пілотний проєкт ЄС „EU Talent Pool – Pilot” є для вас!

 

Ви українець, який покинув свою країну через війну  і перебуваєте під тимчасовим захистом? 

 Ви маєте безкоштовний доступ до наступних послуг:

 • інформація та консультації щодо життя та роботи в Польщі та в інших країнах-членах ЄС/ЄАВТ, включаючи пошук роботи в кожному воєводському та повітовому бюро праці та воєводському штабі OHP
 • доступ до онлайн-сервісів самообслуговування на порталі EURES і польському сайті EURES у формі доступу до:
 • інформації про умови життя та роботу в Польщі та в ЄС/ЄАВТ,
 • перегляду бази даних пропозицій роботи,
 • реєстрації професійного профілю в базі CV за пілотним проєктом «EU Talent Pool - Pilot».

Ви живете в Польщі і хочете працювати за кордоном в іншій державі-учаснику ЄС?

Пам'ятайте, що:

 1. легальне перебування та робота за кордоном у державах-членах ЄС/ЄАВТ стане можливим для біженців з України після отримання ними прав на тимчасовий захист у даній країні,
 2. виїзд з території Польщі на строк понад 1 місяць тягне за собою втрату прав, набутих біженцем з України відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

 

 

Inf. Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach.

Wyświetlony 2878 razy