czwartek, 30 marzec 2023 09:28

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Dziś (30.03) XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH. Start obrad o godzinie 10.00.
Uchwały dzisiejszej sesji dotyczą:
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032
c) zmiany uchwały Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
d) przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2021-2022 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021-2024
e) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2023 roku
f) określenia wykazu kąpielisk na 2023 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5
Wyświetlony 1658 razy