środa, 02 sierpień 2023 09:03

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Burmistrz Brus informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Brusy wywołanych tegoroczną suszą.

Każdy producent rolny, na którego terenach uprawnych wystąpiła susza, może złożyć wniosek o oszacowanie strat z nią związanych.

Zgłoszenie szkód w uprawach wykonuje się obowiązkowo za pośrednictwem aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą”. Aplikacja zostanie uruchomiona w najbliższym tygodniu.

Ponadto rolnicy mogą równolegle składać pisemne wnioski do Urzędu Miejskiego w Brusach o dokonanie oględzin terenu, na którym wystąpiły szkody. Kompletnie wypełnione wnioski można złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach (biuro nr 1, parter) do 7 sierpnia br.

Komisja gminna będzie szacować straty w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 523969301 lub 523969363.

Wyświetlony 2968 razy