czwartek, 17 sierpień 2023 11:20

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM - PRZYPOMINAMY!

Burmistrz Brus przypomina, że producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej w 2023 roku, może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Wnioski należy składać do 31 sierpnia br.

 

Wnioski przyjmuje Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Brusach (parter, biuro nr 11 i 12).

Dodatkowe informacje oraz druki można uzyskać na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brusach, parter biuro nr 11 i 12.

 

ISTOTNE ZMIANY W 2023 ROKU

Z dniem  3 czerwca 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanej o produkcji rolnej (Dz. U. z 2023r. poz. 965)

  • wprowadzono dodatkowy limit przysługujący producentom świń, dla których ma być on obliczany z zastosowaniem średniej rocznej liczby świń, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku ubiegłym (4 litry na 1 sztukę),
  • wprowadzono dodatkowy limit przysługujący producentom owiec, kóz i koni, dla których ma być on obliczany z zastosowaniem średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku ubiegłym (40 litrów na 1 DJP),
  • podwyższono stawkę zwrotu podatku akcyzowego z 1,20 zł na 1,46 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.,
  • wprowadzono dodatkową pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r. w wysokości 0,54 zł/1 litr ON,
  • wprowadzono dodatkowo nowy wzór wniosku dla rolników, w którym producenci rolni mają zawrzeć oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń, owiec, kóz i koni,
  • wprowadzono nowe załączniki do wniosku - dokumenty wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego odnośnie świń, owiec, kóz oraz oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni.
Wyświetlony 3044 razy