poniedziałek, 21 sierpień 2023 10:46

Nabór wniosków na stypendia socjalne

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/24 dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Brusy należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach, ul. Na zaborach 1, pokój nr 3, w terminie od 1 do 15 września 2023 r.

Druki wniosków można odbierać w siedzibie MGOPS w Brusach (pok. nr 3) od 1 września.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
tel. 52 396 93 96

Wyświetlony 3205 razy