wtorek, 22 sierpień 2023 15:34

CEEB - od 18 września br. protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest w trakcie wdrażania pełnej postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynkui uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu.

CEEB powstaje w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego długofalowym efektem będzie poprawa jakości powietrza w Polsce.

CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Istniejąca już internetowa baza danych, jest budowana z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków. Dzięki tej bazie polskie gminy na bieżąco otrzymują informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. W przypadku dużej liczby nieekologicznych urządzeń cieplnych – tzw. „kopciuchów” na obszarze danej gminy – może ona już tej chwili prowadzić i wspierać efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Ewidencja usprawni także działania interwencyjne. Będzie stanowić podstawę do planowania lokalnej i ogólnokrajowej polityki niskoemisyjnej.

Na CEEB składają się deklaracje o użytkowanym źródle ciepła i źródłach spalania paliw,wypełniane przez właścicieli budynków, a także zarządców nieruchomości. Właściciel lub zarządca budynku, jest zobligowany do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego pierwszego uruchomienia.

 

W ramach CEEB wdrożone zostaną moduły, które pozwolą obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację budynku lub przegląd przewodów kominowych. Nowe funkcjonalności dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej i przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

 

Tym samym, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Dlatego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego apeluje, byście Państwo zapytali kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny

 

Od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu CEEB – czyli zgodnie z komunikatami Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. – od 18 września br. protokół elektroniczny (e-protokół) będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną. Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do sytemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

Wyświetlony 3384 razy