piątek, 15 wrzesień 2023 10:43

PROJEKT „BLISKO” – WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach bierze udział w  programie "BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność", którego celem jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, aby poznać potrzeby kulturalne mieszkanek i mieszkańców naszej gminy.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://forms.gle/t6ZagNzbd1jMCCkC6

Informacje uzyskane w ankiecie zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy potrzeb kulturotwórczych oraz stworzenia nowej oferty kulturalnej na najbliższe lata, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe, a wypełnienie ankiety zajmie maksymalnie 10 minut.

Projekt pn. "BBB - Blisko Bruskiej Biblioteki" jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 - Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. 

blisko_ankieta_002.png

Wyświetlony 3521 razy