piątek, 29 wrzesień 2023 12:42

DZIŚ XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ - OBEJRZYJ OBRADY ONLINE

29 września, o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Brusach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Wybór ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) w sprawie udzielenia pomocy dla społeczności lokalnej miasta Lwowa w Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
b) dzierżawy części nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej
c) wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości
d) zmiana uchwały Nr XXV/214/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu
e) zmiana uchwały Nr XXV/215/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych
f) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
g) podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2024 rok
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.
 
Wyświetlony 3354 razy