czwartek, 07 grudzień 2023 08:23

ODZNACZENIA DLA KRWIODAWCÓW Z GMINY BRUSY

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Brusach zorganizował spotkanie podsumowujące działania krwiodawcze minionego roku. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia było wręczenie odznaczeń zasłużonym dawcom krwi. 

Złote, srebrne i brązowe odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" otrzymało szesnaścioro krwiodawców. Odznaką III stopnia uhonorowanych zostało sześć osób: Ewelina Chełmowska, Elżbieta Łonska, Klaudia Szamocka, Szymon Kosikowski, Tadeusz Kutz i Kamil Pozorski. Odznakę II stopnia przyznano również sześciu krwiodawcom: Monice Knut, Justynie Lepak, Remigiuszowi Kinowi, Krzysztofowi Lewińskiemu, Jackowi Warnke oraz Janowi Landowskiemu. Odznaczenie I stopnia otrzymały cztery osoby: Magdalena Hoppe, Szymon Meller, Piotr Pastwa i Grzegorz Pałubicki. W przypadku kobiet, aby uzyskać to odznaczenie, należy oddać odpowiednio 15, 10 i 5 litrów krwi, a w przypadku mężczyzn 18, 12 i 6 litrów.

Krwiodawcy, którzy przekroczyli próg 20 oddanych litrów krwi zostają odznaczeni odznaką "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Tymi uhonorowano czwórkę dawców krwi z gminy Brusy: Grzegorza Pałubickiego, Damiana Krzoskę, Karola Lemańczyka i Marka Czapiewskiego. Wręczenie odbyło się 25 listopada podczas powiatowego spotkania krwiodawców w Chojnicach. Listy gratulacyjne i upominki przekazał "Zasłużonym dla Zdrowia Narodu" także Burmistrz Brus. Podobne otrzymali także pozostali odznaczeni. Wszystkie wręczono podczas wtorkowego spotkania wraz z voucherami przekazanymi przez Nadleśnictwo Przymuszewo. Podziękowania otrzymały również członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu, które zadbały o stronę kulinarną wydarzenia.

W mijającym roku Klub HDK zorganizował cztery mobilne akcje poboru krwi, której łącznie uzyskano 37,7 litra. Krew oddały 84 osoby. Kolejna akcja koordynowana przez bruski Klub HDK jest zaplanowana na 19 grudnia br. Odbędzie się w partnerstwie z Nadleśnictwem Przymuszewo w godzinach 9.00-13.00. Każda osoba, która odda krew otrzyma choinkę. 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wyświetlony 3784 razy