wtorek, 05 grudzień 2023 09:06

„Rozpowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w gminie Brusy” - podsumowanie

Burmistrz Brus informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Rozpowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w gminie Brusy” i uzyskaniu dofinansowana w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 59.500,00 zł.

Realizacja zadania objęta była dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-6.S/4227/2023 zawartej 14 czerwca 2023 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Brusy.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

  • organizacja 8 ekologicznych przedstawień teatralnych pt. „W zielonej krainie Oz” w wykonaniu aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury, w  których poruszony został temat OZE, rozsądnego korzystania ze źródeł energii i zasad ich oszczędzania. Łącznie w spektaklach udział wzięło 996 dzieci w wieku 5-10 lat.
  • we wrześniu szkoły podstawowe otrzymały pomoce dydaktyczne (29 szt.) i gry ekologiczne (30 szt.), które służą uczniom w codziennej nauce na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Pomoce dydaktyczne, m.in. tablice, plansze i zestawy edukacyjne, zostały dostarczone przez firmę Educarium Sp. z o.o. Poprzez demonstrację i obserwację zjawisk związanych z energią słońca, wiatru, wody, biomasy uczniowie mogą na zajęciach lepiej zrozumieć treści dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Nauka poprzez zabawę odbywa się również z wykorzystaniem zakupionych gier.
  • również we wrześniu, we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Brusy odbyły się warsztaty edukacyjne (łącznie 40 godzin). Zajęcia przeprowadzili edukatorzy z firmy Edukacja Ekologiczna Dagmara Hirsz z Łodzi. Podczas zajęć dzieci i młodzież klas IV – VIII poznawały działanie odnawialnych źródeł energii m. in. energii wiatru czy słońca. Łącznie w warsztatach wzięło udział 755 osób.
  • przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną wśród wszystkich mieszkańców gminy Brusy, w ramach której na terenie gminy Brusy rozprowadzono 100 szt. plakatów edukacyjnych, opublikowano 2 artykuły promocyjne w mediach tradycyjnych (lokalnym radiu) oraz  4 artykuły informacyjno-promocyjne w Internecie – na stronie internetowej i portalu społecznościowym Gminy Brusy.

Szczegółowy zakres przeprowadzonych działań oraz osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych zawiera Sprawozdanie z realizacji zadania załączone poniżej.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 67.000,00 zł, z czego 59.500,00 zł pochodzi z dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny obejmujący podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz poszerzenie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i efektywności energetyczne wśród mieszkańców gminy Brusy.

Dofinansowanie pochodziło ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne (edycja 2023)

 

logo_wer.jpg

https://wfos.gdansk.pl/

 

 

Wyświetlony 3090 razy