wtorek, 19 grudzień 2023 08:52

DLA ROLNIKÓW: DOFINANSOWANIE WYMIANY DACHÓW Z AZBESTU

Wsparcie na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych z KPOiZO jest przeznaczone dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub będących beneficjentami płatności bezpośrednich. Starający się o to dofinansowanie powinni mieć nadany numer w ewidencji producentów rolnych i być właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego. 

Stawka pomocy wynosi 40 zł/ m2, a maksymalna powierzchnia dachu objęta dofinansowaniem to 500 m2. Inwestycje objęte wsparciem będą mogły być realizowane zarówno na terenach gmin wiejskich, jak i miejskich. Zainteresowany dofinansowaniem będzie musiał oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym.

Wnioski przyjmowane są od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR - otwórz. Na tym etapie można się też ubiegać o przyznanie 50-procentowej zaliczki.

Jest to drugi nabór wniosków o taką pomoc prowadzony w ramach KPO. O wsparcie nie mogą się ponownie ubiegać rolnicy, którym przyznano je w ramach naboru prowadzonego od 17 października do 15 listopada 2022 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTY>>>>>

Wyświetlony 3305 razy