środa, 27 grudzień 2023 07:33

NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - największego polskiego zrywu niepodległościowego zakończonego sukcesem. Decyzją Sejmu, z inicjatywy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 27 grudnia ustanowiono świętem państwowym. W tym roku mija 105. rocznica wybuchu powstania. 

27 grudnia 1918 r, wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Kilka tygodni po odzyskaniu niepodległości granice państwa polskiego nie były jeszcze ostatecznie ukształtowane. Ważyła się m.in. przyszłość ziem dawnego zaboru pruskiego, które wchodziły w skład Prowincji Poznańskiej. Impulsem do tego, by chwycić za broń była wizyta w Poznaniu Ignacego Jana Paderewskiego. Swoim przemówieniem z okna hotelu Bazar, wygłoszonym 26 grudnia, poderwał on Wielkopolan do walki. Powstanie rozszerzało się na kolejne miejscowości, a jego uczestnikami byli w większości członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Tereny objęte działaniami zbrojnymi objęła swoją władzą Naczelna Rada Ludowa, z naczelnym wodzem gen. Józefem Dowborem-Muśnickim. Za dzień zakończenia powstania uznaje się 16 lutego 1919 r., kiedy to Niemcy i państwa Ententy podpisały w Trewirze rozejm przedłużający obowiązywanie porozumienia z Compiègne, kończącego I wojnę światową. Ostatecznie przynależność Wielkopolski do Rzeczypospolitej potwierdził zawarty 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski.

powstanie_wielkopolskie.png

 

Inf. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=F7939518CB87AEEEC125892100403781 

Wyświetlony 2853 razy