czwartek, 28 grudzień 2023 11:35

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINACH: BRUSY, CHOJNICE, CZERSK, KARSIN I KONARZYNY

logotypy_OZE.jpg

Projekt „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.03. Odnawialne źródła energii – REACT-EU). Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

________________________________________________________________________________________________________

 

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W GMINACH: BRUSY, CHOJNICE, CZERSK, KARSIN I KONARZYNY to nazwa zadania partnerskiego, którego liderem jest Gmina Brusy. Samorząd podsumowuje realizację inwestycji.

Inwestycja była prowadzona w ramach partnerstwa Gmin: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny. Każdy z Samorządów realizował inny zakres przedsięwzięcia dostosowany do swoich potrzeb.

Projekt miał na celu rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystywanej na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminach partnerskich. Dzięki projektowi wzrośnie komfort funkcjonowania budynków gminnych, obniżone zostanie tempo wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną mimo jej rosnącego zużycia oraz zostaną obniżone wydatki ponoszone na zużycie energii przez Gminy. Pośrednio realizacja zadania będzie miała wpływ na mieszkańców, korzystnie wpłynie na stan środowiska przyrodniczego i jakość życia.

Wykonanych zostało 38 instalacji fotowoltaicznych oraz 6 instalacji pomp ciepła o łącznej mocy 1.403,495kW.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 251 791,41 złotych (85% kosztów kwalifikowalnych). Koszt całkowity wyniósł 5 993 745,30 złotych.

- Inwestowanie w odnawialne źródła energii to tak naprawdę inwestowanie w przyszłość. Chcemy obniżyć zużycie energii, jej koszty, ale jest to też ważny aspekt ekologiczny wiążący się z niższą emisją gazów cieplarnianych. Kolejna istotna kwestia to taka, że zaoszczędzone środki finansowe można przeznaczyć na inne działania dla mieszkańców, zgodnie z potrzebami poszczególnych Gmin partnerskich. - mówi Witold Ossowski burmistrz Brus.

 

Koszt inwestycji dla Gminy Brusy wyniósł 1 401 829,21 złotych, a dofinansowanie - 962 563,45 złotych. Wykonawcą zadania była firma PGI2 z Chojnic. Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na 15 obiektach użyteczności publicznej: 

- budynku socjalno-sportowym w Brusach

- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w obrębie hydroforni w Brusach i w Czyczkowach

- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w obrębie oczyszczalni

- Samorządowym Żłobku w Brusach

- Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Brusach

- Szkole Podstawowej w Leśnie

- Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach

- Urzędzie Miejskim w Brusach

- świetlicy wiejskiej w Lubni

- świetlicy wiejskiej w Kosobudach

- świetlicy wiejskiej w Męcikale

- budynku socjalno-sportowym w Czyczkowach

- remizie OSP w Lubni

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Wyświetlony 2827 razy