wtorek, 09 styczeń 2024 12:28

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY LAPTOPY W RAMACH PROGRAMU „GRANTY PPGR”

Mieszkańcy, którzy we wrześniu 2022 r., na podstawie zawartych umów darowizny, otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” proszeni są o złożenie OŚWIADCZENIA związanego z monitorowaniem utrzymania efektów projektu.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach w nieprzekraczalnym terminie do piątku 26 stycznia br. do godziny 15.00. Oświadczenie do pobrania poniżej.

 

 

 

GTRHJYUJKYUKUI.jpg

Projekt Grantowy realizowany jest w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wyświetlony 2906 razy