wtorek, 16 styczeń 2024 10:22

Przeglądy przewodów kominowych – ważny tylko protokół elektroniczny

Ważna zmiana w prawie dotycząca obowiązków właścicieli domów.

Teraz po przeglądzie kominiarskim kominiarz nie zostawi już papierowego protokołu, bo w wersji elektronicznej ma obowiązek umieścić go w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

18 września 2023 r. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił wszystkie funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jedną z funkcjonalności jest dostęp do protokołów z przeglądów przewodów kominowych.

W ramach CEEB wdrożone zostały moduły, które pozwalają obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej m. in. przegląd przewodów kominowych. 

Tym samym, od momentu wdrożenia pełnej wersji systemu protokół elektroniczny (e-protokół) jest jedyną ważną formą, która potwierdza wykonanie przeglądu przewodów kominowych. Protokół w wersji papierowej – bez wpisania do sytemu nie będzie miał żadnej mocy prawnej.

Więcej informacji na stronie GUNB: https://zone.gunb.gov.pl/przeglad-kominowy

Przypominany również, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Poza zamówieniem on-line przeglądu przewodów kominowych właściciele nieruchomości zyskali nowe e-usługi w systemie CEEB: wykonać samemu bądź zamówić on-line inwentaryzację budynku, pobrać protokoły kontroli lub formularz inwentaryzacji, zgłosić niepokojące zjawisko związane z zanieczyszczeniem powietrza, czyli tzw. „kopciucha" oraz sprawdzić osobę uprawnioną (kominiarza lub osobę z uprawnieniami budowlanymi).

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Dane w CEEB będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. urzędnik lub kominiarz w czasie kontroli w naszych domach.

Więcej informacji na stronie GUNB: https://zone.gunb.gov.pl/node/96

Pomocą służą również pracownicy Urzędu Miejskiego w Brusach - tel. 52 39 69 374, 52 39 69 363.

grafika_do_info_o_CEEB.png

 

Wyświetlony 3647 razy