czwartek, 18 styczeń 2024 14:33

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

25 stycznia 2024r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Brusach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2034 
c) planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok 
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy 
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy 
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości 
h) uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody z terenu gminy Brusy 
i) zmiany uchwały Nr XLIX/405/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.  
Wyświetlony 2686 razy