czwartek, 25 styczeń 2024 14:44

L SESJA RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

Dziś (25.01)  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się 50. Sesja Rady Miejskiej w Brusach. 

 

Radni podejmowali uchwały w następujących kwestiach:

a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2024
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2024-2034
c) planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2024 rok
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy
f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gm. Brusy
g) zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
h) uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody z terenu gminy Brusy
i) zmiany uchwały Nr XLIX/405/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Ze szczegółami podjętych uchwał można zapoznać się na stronie: https://bip.brusy.pl/

 

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

Wyświetlony 3164 razy