wtorek, 06 luty 2024 14:27

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) i w związku z zarządzeniem Burmistrza Brus Nr 26/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w Brusach.

Burmistrz Brus ogłasza, co następuje:

 §1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie na czas oznaczony do 10 lat z zasobu nieruchomości komunalnych pomieszczenia nr 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 1.29, 1.29B  o łącznej powierzchni użytkowej 382,21 m2 znajdujące się na parterze i piętrze budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1, położonego na działce  nr 512/24 obręb Brusy, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą SL1C/00023812/6, z przeznaczeniem na siedzibę i realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach.

§2.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach (parter przy pok. Nr 12), na okres 21 dni tj. od dnia 6 lutego 2024 r. do dnia 27 lutego 2024 r., umieszczenie na stronach internetowych: bip.brusy.pl w zakładce gospodarka nieruchomościami i następnie ogłoszenia, oraz www.brusy.pl. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat chojnicki.

Wyświetlony 2486 razy